Cannabis inname met een nieuwe dosis inhalator is effectief bij de behandeling van chronische pijn

22 juni 2022

Wetenschap/Mens: Cannabis inname met een nieuwe dosis inhalator is effectief bij de behandeling van chronische pijn

Onderzoekers van Syqe Medical in Tel-Aviv, Israël, hebben voorlopige gegevens gepresenteerd over de effectiviteit van de Syqe inhalator bij de behandeling van chronische pijn. In een observationele studie met 143 patiënten werd een significante pijnvermindering bereikt. De pijnintensiteit werd geëvalueerd met behulp van een numerieke pijnschaal vanaf de basislijn tot 120 dagen na het begin van de behandeling.

De meeste deelnemers (72%) werden gediagnosticeerd met chronische neuropathische pijn. De stabiele dagelijkse dosis, na gemiddeld 26 dagen titratie, was 1,5 mg aerosolized THC. Significante pijnvermindering, variërend van 23% in de hele groep tot 28% bij degenen met een pijnintensiteit van ten minste 8 punten op een schaal tussen 0 en 10. Ongeveer 92% van de deelnemers meldde een verbeterde levenskwaliteit.

 

(english)

Science/Human: Cannabis intake with a new metered dose inhaler is effective in the treatment of chronic pain

 

Investigators of Syqe Medical in Tel-Aviv, Israel, presented preliminary data on the effectiveness of the Syqe inhaler in the treatment of chronic pain. In an observational study with 143 patients significant pain reduction was achieved. Pain intensity was evaluated using a numeric pain scale from baseline to 120 days after treatment initiation.

Most participants (72%) were diagnosed with chronic neuropathic pain. The stable daily dose, after a mean 26 days of titration was 1,5 mg aerosolized THC. Significant pain reduction, ranging from 23% in the whole group to 28% in those with a pain intensity of at least 8 points on a scale between 0 and 10. About 92% of participants reported an improved quality of life.

Aviram J, Atzmony D, Eisenberg E. Long-term effectiveness and safety of medical cannabis administered through the metered-dose Syqe Inhaler. Pain Reports 2022;7(3): p e1011

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook