In placebo-gecontroleerde studie vermindert plaatselijke toediening van CBD myofasciale pijn

26 november 2019

Wetenschap / Mens: CBD vermindert pijn bij patiënten met myofasciale pijn in placebo gecontroleerde studie

In een placebo-gecontroleerde studie van 60 patiënten met aangezichtspijn, verminderde een topische (plaatselijke) toediening van CBD aanzienlijk de pijn en spieractiviteit van de kauwspieren, een gezichtsspier.

De patiënten kregen plaatselijk CBD toegedient of placebo.

Intensiteit van de pijn en de spieractiviteit werd gemeten op dag 0 en veertiende.

De pijnvermindering was 70% in de CBD-groep en 10% in de placebogroep.

De auteurs concludeerden dat ” toepassing van de CBD formulering op de kauwspieren de activiteit van de kauwspieren vermindert en de conditie van de kauwspieren verbetert bij patiënten met myofasciale pijn”.

Afdeling voor kaakgewrichtsproblemen, Medische Universiteit van Silezië, Zabrze, Polen.

Nitecka-Buchta A, et al. J Clin Med. 2019;8(11).

Science/Human: CBD reduced pain in patients with myofascial pain in placebo controlled study

In a placebo-controlled study with 60 patients suffering from pain in the face topical CBD significantly reduced pain and muscle activity of the masseter, a face muscle. Patients received either topical CBD to the face or a placebo. Pain intensity and muscle activity were measured on days 0 and 14. Pain reduction was 70% and 10% in the placebo group. Authors concluded that “application of CBD formulation over masseter muscle reduced the activity of masseter muscles and improved the condition of masticatory muscles in patients with myofascial pain.”

Department of Temporomandibular Disorders, Medical University of Silesia in Katowice, Zabrze, Poland.

Nitecka-Buchta A, et al. J Clin Med. 2019;8(11).

Wissenschaft/Mensch: CBD reduziert Schmerzen bei Patienten mit myofazialen Schmerzen in Placebo-kontrollierter Studie

In einer placebokontrollierten Studie mit 60 Patienten, die an Schmerzen im Gesicht leiden, reduzierte die topische CBD-Gabe signifikant die Schmerzen und die Muskelaktivität des Masseters, eines Gesichtsmuskels. Die Patienten erhielten entweder topisches CBD im Gesicht oder ein Placebo. Die Schmerzintensität und die Muskelaktivität wurden an den Tagen 0 und 14 gemessen. Die Schmerzreduktion betrug 70% in der CBD-Gruppe und 10% in der Placebogruppe. Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass “die Anwendung der CBD-Formulierung über den Massetermuskel die Aktivität der Massetermuskeln reduziert und den Zustand der Kaumuskulatur bei Patienten mit myofaszialen Schmerzen verbessert”.

Abteilung für Temporomandibuläre Störungen, Medizinische Universität Schlesien in Katowice, Zabrze, Polen.

Nitecka-Buchta A, et al. J Clin Med. 2019;8(11).

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook