Volgens groot onderzoek zijn pijnpatiënten die cannabis gebruiken in staat te stoppen met gebruik opiaten

14 oktober 2019

Wetenschap / Mens: Een groot deel van de pijn patiënten die cannabis gebruiken is in staat om het gebruik van opioïden te stoppen

Een op internet gebaseerde enquête onder een landelijk representatieve steekproef van 16.280 volwassenen bleek dat een groot aantal pijnpatiënten in staat is, de inname van opiaten te verminderen of zelfs de consumptie aan te passen, als ze cannabis krijgen.

Het onderzoek werd uitgevoerd door wetenschappers van het Medical School en het VA Medical Center in San Francisco, USA.

Zij ontwikkelden vragen om de omvang van en de redenen voor de vervanging door cannabis van opioïden te kunnen beoordelen.

Er waren 9003 deelnemers, wat neerkomt op een respons van 55,3%.

De gemiddelde leeftijd was 48 jaar.

Onder de 5% (n = 486), die vorig jaar gerapporteerd over het gebruik van cannabis en het gebruik van opioïden, gebruikt 43% dagelijks opioïden en 23% rapporteerde een recent gebruik (laatste 30 dagen) van cannabis.

41% Rapporteerde een vermindering of stopzetting van opiaten gebruik door cannabis, 46% rapporteerde geen verandering van opiaten en 8% rapporteerde een toename in het gebruik van opioïden.

De auteurs concludeerden dat “een aanzienlijk aantal van de Amerikaanse volwassenen gemeld hebben dat ze opioïden vervangen door cannabis.”

Ishida JH, Wong PO, Cohen BE, Vali M, Steigerwald S, Keyhani S. Substitution vom marijuana for opioids in a national survey vom US adults. PLoS One 2019;14(10):e0222577.

Deutsch

Wissenschaft/Mensch: Ein großer Teil der Schmerzpatienten, die Cannabis verwenden können, ist in der Lage, den Einsatz von Opioiden zu stoppen

Eine internetbasierte Umfrage unter einer landesweit repräsentativen Stichprobe von 16.280 Erwachsenen ergab, dass eine große Zahl von Schmerzpatienten in der Lage ist, die Aufnahme von Opioiden zu reduzieren oder sogar den Konsum einzustellen, wenn sie Cannabis erhalten. Die Umfrage wurde von Wissenschaftlern der Medizinischen Fakultät und des VA Medical Center in San Francisco, USA, durchgeführt. Sie entwickelten Fragen, um das Ausmaß der und die Gründe für die Substitution von Cannabis durch Opioide zu bewerten.

Es gab 9.003 Teilnehmer, was einer Rücklaufquote von 55,3 % entspricht. Das Durchschnittsalter lag bei 48 Jahren. Unter den 5 % (n = 486), die im vergangenen Jahr über den Konsum von Cannabis und den Konsum von Opioiden berichteten, benutzten 43 % täglich Opioide, und 23 % berichteten über einen aktuellen (letzten 30 Tage) Cannabiskonsum. 41 % berichteten über einen Rückgang oder eine Einstellung des Opioidkonsums aufgrund von Cannabis, 46 % berichteten über keine Veränderung des Opioidkonsums und 8 % berichteten über einen Anstieg der Opioideinnahme. Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass “eine beträchtliche Anzahl von US-Erwachsenen berichteten, dass sie Opioide durch Marihuana ersetzt haben”.

Ishida JH, Wong PO, Cohen BE, Vali M, Steigerwald S, Keyhani S. Substitution vom marijuana for opioids in a national survey vom US adults. PLoS One 2019;14(10):e0222577.

English

Science/Human: A large proportion of pain patients are able to reduce or stop the use of opioids according to a large survey

An Internet-based survey of a nationally representative sample of 16,280 adults showed that a large number of pain patients are able to reduce their intake of opioids or even stop use. The survey was conducted by scientists of the Department of Medicine and the VA Medical Center in San Francisco, USA. They developed questions designed to assess the extent and reasons for substitution of cannabis for opioids.

There were 9,003 respondents, corresponding to a 55.3% response rate. The mean age was 48 years. Among the 5% (n = 486) who reported ever using cannabis and using opioids in the past year, 43% used opioids daily, and 23% reported current (past 30 day) cannabis use. Forty-one percent reported a decrease or cessation of opioid use due to cannabis; 46% reported no change in opioid use; and 8% reported an increase in opioid use. authors concluded that “a substantial number of US adults reported that they substituted marijuana for opioids.”

Ishida JH, Wong PO, Cohen BE, Vali M, Steigerwald S, Keyhani S. Substitution vom marijuana for opioids in a national survey vom US adults. PLoS One 2019;14(10):e0222577.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Aangezien het opiatengebruik in Nederland ook boven proporties is, kan cannabis een goed alternatief zijn.

Zie ook: