FAQ

Hieronder de antwoorden op de meest gestelde vragen (Frequent Asked Questions FAQ)

Gebruik van medicinale cannabis

10/11/2017

Geen vergoeding medicinale cannabis vanuit basisverzekering in 2018 en 2019!

Vanaf 2017 valt medicinale cannabis buiten vergoeding geneesmiddelen reglement farmaceutische zorg

Dit hebben we te danken aan Zorg Instituut Nederland.

Zorgverzekeraars die het vergoeden vanuit de basisverzekering  in 2017 met machtiging specialist, zijn er niet meer!

Vanuit aanvullende verzekering:

Delta LLoyd (niet vanuit basis 100% bij Top)
Salland ZorgDirect (niet vanuit basis max € 450 per jaar bij Top)
De Friesland verzekeringen (niet vanuit basis max € 750 per jaar bij Optimaal)
PNOZorg (niet vanuit basis max € 600 per jaar bij Compleet)
Mededeling van ONVZ;

23-12-2016 – ONVZ vergoedt voor huidige verzekerden in 2016 in een aantal uitzonderlijke gevallen medicinale cannabis. Behandeling met medicinale cannabis wordt vergoed als gangbare behandelingen en geregistreerde geneesmiddelen niet voldoende helpen of teveel bijwerkingen geven.

Onlangs kwam de vergoeding van medicinale cannabis in het nieuws. Minister Schippers schreef recent in een kamerbrief dat er vanuit de basisverzekering geen vergoeding mogelijk is voor medicinale cannabis. Dit betekent dat ONVZ medicinale cannabis per direct niet meer kan en mag vergoeden. Dit geldt volgens de polisvoorwaarden ook voor de aanvullende verzekering.

Dit raakt onze verzekerden die nu gebruik maken van medicinale cannabis direct. Dat vinden we vervelend. Daarom heeft ONVZ besloten om huidige verzekerden die medicinale cannabis gebruiken en dit vergoed krijgen, uit coulance een overgangsregeling te bieden waarbij de kosten voor medicinale cannabis ook nog in 2017 worden vergoed. Zo hebben betrokkenen ruim de tijd om samen met hun behandelaar op zoek te gaan naar alternatieven. Wij zullen onze verzekerden in de loop van 2017 nader informeren.

22/8/2017

Verzoek VWS toets herbeoordeling vergoeding medicinale cannabis

VWS+toets+herbeoordeling+standpunt+vergoeding+medicinale+cannabis

 

14/8/2017

Schippers heroverweegt medicinale wiet in basisverzekering

Patiënten in Nederland krijgen hun medicinale wiet in de toekomst misschien weer vergoed. Demissionair minister Schippers van Volksgezondheid heeft Zorginstituut Nederland (ZiNL) gevraagd om de werkzaamheid van medicinale cannabis te onderzoeken. Dat meldt BN de Stem.

Op dit moment valt medicinale cannabis niet onder de basis- of aanvullende zorgverzekering. Enkele zorgverzekeraars vergoeden het medicijn wel, maar vanuit een coulanceregeling. De overheid blijft erbij dat de wetenschappelijke medische werking van wiet nooit is aangetoond. Daarom is het nooit eerder opgenomen in het basispakket.

Demissionair minister Schippers heeft het Zorginstituut begin dit jaar gevraagd om medicinale cannabis nog eens te onderzoeken. Het is aan het Zorginstituut om uit te zoeken wat de medische werking van de cannabis is en welke patiënten baat hebben bij vergoeding van het medicijn.

“De uitkomst kan óók zijn dat er geen aanleiding is om iets aan het standpunt te veranderen. Dit is aan het Zorginstituut. Op basis van de uitkomst van de vraag van de minister zal bekeken worden wat de vervolgstappen zijn. Daar kan ik nu nog niet op vooruit lopen”, zegt Ole Heil, woordvoerder van minister Schippers.

Eind vorig jaar besloot ook Zilveren Kruis, als laatste zorgverzekeraar, geen medicinale cannabis meer te vergoeden. Zo’n zevenhonderd verzekerden gebruiken cannabis tegen pijn dat is ontstaan door kanker, multiple sclerose (MS)of aids.

Door: Redactie Nationale Zorggids

Vanaf 1 juli 2017 is er een nieuwe wet in werking getreden omtrent het deelnemen aan het verkeer en o.a. medicinale cannabis.

Laatste Nieuws over #speekseltest deelname aan verkeer met medicinale #cannabis

De speekseltest die de politie sinds 1 juli gebruikt om drugsgebruikers te detecteren slaat niet aan op methylfenidaat, maar wel op dexamfetamine. Dit blijkt uit informatie van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Gebruikers van dexamfetamine mogen daarom nog steeds niet autorijden. Dit geldt ook voor patiënten die morfine, morfineachtige stoffen en medicinale cannabis gebruiken. De informatie op Apotheek.nl is hierop aangepast.

De minister van Veiligheid en Justitie (VenJ) meldde eerder in een Kamerbrief dat er een kleine kans is dat patiënten in een politiefuik terechtkomen. Het is echter onduidelijk in hoeverre patiënten verzekerd zijn, indien zij betrokken zijn bij een ongeluk. De aanpassing van de Wegenverkeerswet, waarbij de speekseltest wordt ingezet om het gebruik van drugs in het verkeer te detecteren, gaat in tegen het verkeerdeelnameadvies van de KNMP en treft honderdduizenden patiënten.

De minister van VenJ heeft reeds toegezegd om tot een oplossing te komen. Dit kan echter nog lang duren, omdat hier een wetswijziging voor nodig is. De KNMP pleit voor opschorting van handhaving en een spoedprocedure om de wet te wijzigen.

https://www.knmp.nl/…/speekseltest-in-het-verkeer-slaat-nie…

Kamervragen / Antwoorden: nieuwe drugstest automobilisten problematisch

Het antwoord op vraag 3 is van groot belang voor medicinaal cannabis gebruikers

Wij adviseren u deze antwoorden uit te printen als medicinaal cannabis gebruiker en dit bij je autopapieren bewaren! Alsmede een verklaring van je arts dat je capabel bent om te rijden

8/12/2017 KNMP pleit voor wettelijke uitzondering voor patiënten bij drugstest in het verkeer

Advies Bureau medicinale Cannabis 2018

Gaat u op reis met een medicijn dat onder de Opiumwet valt, dan moet u hiervoor een officiële verklaring aanvragen. Volg de stappen hieronder voor het aanvragen van een verklaring.

Laat door uw arts duidelijk vermelden welke cannabis(olie) er wordt gebruikt  (alleen van apotheek)en ook de hoeveelheid die je nodig hebt.

Welke verklaring heb ik nodig?

In het onderstaande overzicht van landen leest u per bestemming welke verklaring u nodig heeft. Er staat precies wat u moet doen om een officiële verklaring aan te vragen.

A    B    C    D    E    F    G    H      J    K    L    M    N    O    P    Q    R    S    T    U    V    W    Z  (landen op alfabetische volgorde)

Er zijn 2 verschillende verklaringen:

  • Schengenverklaring. Hiermee mag u reizen binnen de landen van het Schengenverdrag en enkele andere landen die de Schengenverklaring accepteren.
  • Engelstalige medische verklaring voor landen die de Schengenverklaring niet accepteren.
  • Een Schengenverklaring is maximaal 30 dagen geldig vanaf het moment dat u vertrekt.
  • Een Engelstalige medische verklaring is maximaal 1 jaar geldig vanaf de datum dat de arts de verklaring ondertekent. Dat is alleen zo als de medicatie, dosering en reisbestemming hetzelfde blijven.

Het is afhankelijk van uw reisbestemming(-en), welke en hoeveel verklaringen u nodig heeft.

Reizen naar meerdere landen van het Schengenverdrag

Op een Schengenverklaring kunt u maximaal 4 landen noemen. Gaat u naar meer dan 4 landen van het Schengenverdrag binnen de 30 dagen? Geef dan als reisbestemming ‘Schengen’ aan.

Reizen naar meerdere landen van het Apostilleverdrag

U heeft maar 1 Engelstalige medische verklaring met Apostillestempel nodig. Een Engelstalige medische verklaring met Apostillestempel is geldig binnen alle landen die aangesloten zijn bij het Apostilleverdrag. Op deze verklaring staat geen reisbestemming.

 

Reizen naar landen van het Schengenverdrag én het Apostilleverdrag

Alle Schengenlanden zijn ook aangesloten bij het Apostilleverdrag. Reist u naar Schengenlanden en Apostillelanden? Dan kunt u gebruikmaken van 1 Engelstalige medische verklaring voor Apostillelanden. U heeft dan geen Schengenverklaring nodig.

Reizen naar overige landen

Voor de overige landen heeft u per land een aparte verklaring nodig. Met deze landen zijn geen afspraken gemaakt. De ambassade van het land bepaalt wat u nodig heeft om uw medicijnen mee op reis te nemen. Neem daarom altijd telefonisch contact op met de ambassade van het land waar u naartoe reist.

U kunt voor de overige landen geen Schengenverklaring gebruiken. En ook geen verklaring met Apostillestempel of stempel van de ambassade van een ander land.

Ook ziet u of dit een Schengenverklaring of een Engelstalige medische verklaring moet zijn met eventueel een Apostillestempel.

Bekijk ook de antwoorden op de meest gestelde vragen over medicijnen mee reis.


 

Als u langer als 30 dagen weg bent, dan kan je het beste een engelstalige verklaring aanvragen, hier kan alles in een keer worden meegenomen

 


 

Kies uit een bestemming

 

europa Welke landen vallen binnen het Schengengebied?
België Luxemburg
Denemarken Malta
Duitsland Nederland
Estland Noorwegen
Finland Oostenrijk
Frankrijk Polen
Griekenland Portugal
Hongarije Slovenië
IJsland Slowakije
Italië Spanje
Letland Tsjechië
Liechtenstein Zweden
Litouwen Zwitserland

Zo vraagt u een Schengenverklaring aan

Stap 1

Open de Schengenverklaring (21-11-2016, pdf, 150 kB) en vul de onderdelen A, B en C in. Of laat uw huisarts dit doen. Alleen de Nederlandstalige voorkant vult u in.

Stap 2

Laat uw (huis-)arts het geprinte formulier ondertekenen en een stempel zetten.

Stap 3

Stuur de ondertekende Schengenverklaring naar het CAK.

Digitaal:

De snelste manier om uw verklaring op te sturen, is via ons formulier Schengenverklaring opsturen. Scan de ingevulde en ondertekende verklaring in en voeg deze als bijlage toe.

Met de post:

CAK
Postbus 84015
2508 AA  Den Haag

Stap 4

Het CAK beoordeelt uw verklaring. Binnen 2 weken ontvangt u de goedkeurde verklaring per e-mail of met de post.

Vertrekt u binnen 2 weken? Dat is geen probleem als u het formulier Schengenverklaring opsturen gebruikt. U kunt ook langskomen met de ingevulde verklaring en dan helpen wij u direct. Dit kan op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.

Vertrekt u binnen 2 werkdagen? Bel ons gratis informatienummer 0800 – 2108. Dan kijken we samen met u wat mogelijk is.

Stap 5

Neem de goedgekeurde verklaring mee op reis. De Schengenverklaring is geldig voor de periode die u heeft ingevuld op het formulier. De reisperiode per verklaring is maximaal 30 dagen.


U kunt meerdere Schengenverklaringen aanvragen als u langere tijd op reis gaat. Of als u regelmatig naar het buitenland reist.

U kunt maximaal 6 verklaringen tegelijkertijd aanvragen voor een aaneengesloten periode. De reisperiode per verklaring is maximaal 30 dagen. Gaat u langer op reis dan 180 dagen? Dan moet u een Engelstalige medische verklaring aanvragen.

Heeft u meerdere medicijnen? Dan moet u meerdere verklaringen aanvragen.

Let op

De totale hoeveelheid aan werkzame stof in de medicijnen die u meeneemt, moet dezelfde zijn als de hoeveelheid die op de verklaring staat.


Voor het reizen naar een land dat onder het Apostilleverdrag valt, heeft u een Engelstalige medische verklaring met Apostillestempel nodig. Uw (huis-)arts moet deze verklaring opstellen en ondertekenen.

Volg de onderstaande stappen om een verklaring aan te vragen:

Lees meer over het aanvragen van een verklaring met Apostillestempel

 

voorbeeld

Tips voor bij de dokter om medicinale cannabis op recept te krijgen lees je hier

Verdampingstemperatuur cannabinoiden en terpenen met medicinale werking lees je hier

Voorbeeld machtiging voor vergoeding medicinale cannabis zorgverzekering

 

Hier lees je alles over de bijwerkingen.

Hier vindt je een overzicht van onze recepten

Op deze pagina vindt je alles over de verschillende toedieningsvormen.Deel deze pagina:
Vertaal deze pagina:

Stichting PGMCG

Postbus 7
5000 AA Tilburg

contactformulier

Patiëntenpas Medicinale Cannabis 2024 aanvragen

Klik hieronder om een patiëntenpas Medicinale Cannabis PGMCG aan te vragen

 

 

Patiëntenpas aanvragen

Besloten Kweekgroep op facebook

Wordt jij ook lid van onze kweekgroep Medical Cannabis Homegrown?

 

 

 

Facebook Kweekgroep