Bijwerkingen

Patiënten verdragen medicinale cannabis over het algemeen goed. Bijwerkingen treden vooral op als er hogere doseringen worden gebruikt of als het samen wordt gebruikt met een middel dat de bijwerkingen versterkt (bijvoorbeeld alcohol).

Meest voorkomende bijwerkingen

De acute effecten van cannabis gebruik zijn goed bekend, en de meest voorkomende zijn: droge mond, rode ogen, duizeligheid, en een sterk hongergevoel. Ook kan het reactievermogen verminderd zijn, vooral tijdens de eerste uren na gebruik.Daarnaast komen ook versnelde hartslag en verlaagde bloeddruk voor. Hart-patiënten moeten dus altijd met hun arts overleggen, alvorens medicinale cannabis te gebruiken. Alle genoemde effecten verdwijnen over het algemeen binnen een paar uur.

High worden

Bij hogere doseringen kan men ‘high worden. Dit ontstaat in sterkere mate na oraal gebruik van cannabis (via de mond). Als gevolg van de spijsvertering komen extra actieve stoffen vrij: dit is de reden dat het eten van cannabis (bv spacecake) makkelijker leidt tot psychische bij-effecten. Bij het drinken van thee treedt dit verschijnsel minder op.

Euforie

Onder high worden wordt verstaan dat men een gevoel van euforie (geluksgevoel) ervaart. Dit verandert langzaam in een tevreden gevoel van kalmte en rust. De veranderde waarneming kan echter soms verwarring of angst oproepen. Vaak is het dan voldoende om in een bekende omgeving tot rust te komen, en een vertrouwd persoon in de buurt te hebben. Indien een gevoel van high ervaren wordt, dan kan dit de volgende keer voorkomen worden door wat minder cannabis te consumeren, of meer tijd te nemen voor de toediening.

Psychose

Er wordt regelmatig bericht over de relatie tussen cannabisgebruik en psychose. Het is echter nog niet geheel duidelijk hoe deze twee met elkaar samenhangen.

De belangrijkste vraag is: kan het gebruik van cannabis spontaan een psychose veroorzaken. Het meest recente onderzoek, gedaan door de Universiteit Maastricht, wijst er op dat een klein deel van de populatie een bepaald gen draagt. Deze groep is meer vatbaar voor het ontwikkelen van psychotische klachten bij cannabisgebruik. Indien een patiënt een (familie-)geschiedenis heeft van psychose en toch medicinale cannabis wil gebruiken, dan moet dit met een arts worden besproken.

Schadelijkheid van roken

Het roken van cannabis is waarschijnlijk het meest schadelijke aspect van cannabis gebruik. Door het verbranden van de cannabis komen namelijk schadelijke stoffen vrij die geïnhaleerd worden en ook in het bloed terecht komen.

Afhankelijkheid

Over het optreden van afhankelijkheid  bij  medicinaal gebruik van cannabis zijn nog geen gegevens bekend. Verwacht wordt dat dit niet gauw zal voorkomen, als cannabis alleen voor medisch gebruik wordt toegepast. Bij langdurig gebruik van hoge doseringen cannabis met  een hoogTHC-gehalte kan afhankelijkheid wel gaan optreden Het stoppen  met gebruik van cannabis kan dan leiden tot ontwenningsverschijnselen, zoals milde vormen van rusteloosheid, prikkelbaarheid, slapeloosheid en misselijkheid. Het is aannemelijk dat het roken van cannabis met tabak tot dezelfde mate van afhankelijkheid leidt als het roken van sigaretten.

 

Veiligheid van medicinale cannabis

Het middel is veilig, mits een gecontroleerde kwaliteit wordt gebruikt. Er is bepaald hoeveel cannabis een mens moet consumeren om de kans te lopen om te overlijden. Volgens het belangrijke medisch handboek moet een gemiddelde man van 75 kg in zeer korte tijd 450 gram sterke cannabis doorslikken, of 21 grote cannabis sigaretten inhaleren, om een redelijke kans te hebben om te overlijden. In de medische literatuur is dan ook geen sterfgeval bekend als gevolg van cannabis overdosis.

Zwangerschap

Chronisch cannabisgebruik tijdens de zwangerschap kan invloed hebben op de ongeboren vrucht. Ook gaan bestanddelen van de cannabis, zoals THC, over in de moedermelk. Het gebruik van medicinale cannabis tijdens zwangerschap en bij het geven van borstvoeding wordt dan ook afgeraden. Voor uitgebreidere informatie kunt u terecht bij uw arts of apotheker.

 De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Regelmatig (bij meer dan 30 op de 100 mensen)

  • ‘High’-gevoel, dit is een vrolijke, opgewekte stemming die langzaam overgaat in een tevreden gevoel van kalmte en rust. Ook loomheid, honger, intensere beleving van kleuren en muziek, en verlies van gevoel voor tijd en plaats kunnen optreden. Deze bijwerking komt vooral voor na inhaleren van de damp of rook. Het komt bijna niet voor na het drinken van cannabis-thee.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

  • Sombere stemming, vooral bij ouderen, en een gevoel van angst, paniek en verwarring. Dit treedt vooral op wanneer de dosering te hoog is of als u cannabis voor de eerste keer gebruikt. Zorg er daarom voor dat u op een rustige plek zit en er iemand bij u is als u cannabis voor de eerste keer gebruikt.
  • Cannabis kan bestaande psychische klachten verergeren, zoals schizofrenie (psychose). U kunt dan hallucinaties (waandenkbeelden) krijgen. Zorg ervoor dat uw arts op de hoogte is van deze klachten voordat u het gaat gebruiken.
  • Rusteloosheid en slapeloosheid. Raadpleeg uw arts als u veel last hebt van deze bijwerkingen.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

  • Duizeligheid, hoofdpijn, warme of koude handen en voeten, rode branderige ogen en een droge mond. Deze bijwerkingen gaan meestal na enkele uren weer voorbij.
  • Hartkloppingen, snelle hartslag, verhoging van de bloeddruk en pijn op de borst. In zeldzame gevallen kan hierdoor een hartinfarct ontstaan. De kans hierop is groter bij hoge dosering, bij inhalatie en als u al eerder een hartaanval heeft gehad. Waarschuw uw arts als u plotseling pijn op de borst krijgt. Als u last heeft van angina pectoris (hartkramp) kunnen de klachten verergeren. Waarschuw dan ook een arts. De bijwerkingen op het hart nemen binnen 1 uur weer af.
    Mensen met de aangeboren hartritmestoornissen verlengde QT-interval of het Brugada-syndroom kunnen meer last krijgen. Als u een van deze aandoeningen heeft, mag u dit medicijn NIET gebruiken.

Zelden, bij roken van sigaretten met cannabis

  • Irritatie van de luchtwegen, keelontsteking, longaandoeningen zoals COPD en verminderde weerstand tegen infecties. De rook van sigaretten met cannabis bevat schadelijke stoffen zoals koolmonoxide en kankerverwekkende stoffen. Het roken van cannabis wordt daarom afgeraden. Door een speciale vernevelaar te gebruiken ademt u minder schadelijke stoffen in.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

  • Bij langdurig en vaak gebruiken: kans op verslaving of geestelijke afhankelijkheid. Bij stoppen kunnen er ontwenningsverschijnselen ontstaan, zoals misselijkheid, rusteloosheid, prikkelbaarheid, slapeloosheid.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Bron

Deel deze pagina:
Vertaal deze pagina:

Stichting PGMCG

Postbus 7
5000 AA Tilburg

contactformulier

Patiëntenpas Medicinale Cannabis 2024 aanvragen

Klik hieronder om een patiëntenpas Medicinale Cannabis PGMCG aan te vragen

 

 

Patiëntenpas aanvragen

Besloten Kweekgroep op facebook

Wordt jij ook lid van onze kweekgroep Medical Cannabis Homegrown?

 

 

 

Facebook Kweekgroep