Vergoeding zorgverzekering Medicinale Cannabis 2024 / Nee

Geen vergoeding van medicinale cannabis vanuit de basisverzekering in 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 en 2024

De Nationale zorggids en Zorginstituut Nederland geven aan dat er in 2018 geen vergoeding meer plaats vindt vanuit het basispakket! In 2003 heeft het Zorginstituut al eerder een beoordeling uitgevoerd van medicinale cannabis en trok toen ook de conclusie dat er onvoldoende bewijs was voor een vergoeding van deze producten. Volgens het Zorginstituut geven recente wetenschappelijke publicaties geen aanleiding tot een herbeoordeling van medicinale cannabis. Vergoeding uit het basispakket blijft hierdoor niet mogelijk.

NHG standpunt vanaf juni 2018

Het NHG beveelt het voorschrijven van cannabis in het algemeen niet aan, omdat er onvoldoende wetenschappelijk bewijs is voor pijnreductie of verbetering van kwaliteit van leven.

Cannabis kan wel een plaats hebben bij (pijn)klachten in de palliatieve fase. Het NHG-Standpunt Cannabis geeft (praktische) informatie over cannabis en de verschillende preparaten.

Er is sinds 2003 wel een legaal handelskanaal via het Bureau Medicinale Cannabis, dat ontstaan is omdat de overheid een veilig en gecontroleerd alternatief wilde bieden voor de aanschaf van cannabisproducten in koffieshops. Daarnaast zijn er apotheken die cannabispreparaten in de vorm van een olie produceren. De huidige beschikbaarheid via het Bureau Medicinale Cannabis, waarin de patiënt zelf voor zijn cannabis betaalt, hoeft niet gewijzigd te worden. Wel gaat de minister bekijken of de prijs van cannabis bij de apotheek omlaag kan. 

Kamervragen/Antwoorden over: Het vergoeden en/of verlagen van de prijs van medicinale cannabis

Bruno Bruins: Verkenning Medicinale Cannabis Producten

Ik heb daarom de prijs van medicinale cannabis per 1 januari 2018 verlaagd van € 6,20 naar € 5,80, zodat het gebruik van medicinale cannabis voor Nederlandse patiënten goedkoper wordt.

Per 1 september 2021 prijsverlaging medicinale cannabis in apotheek met 30 cent per gram

Vanuit de aanvullende verzekering is er ook geen vergoeding meer mogelijk in 2018/9 bij: Delta Lloyd (is samengegaan met Nationale Nederlanden)

De Friesland zorgverzekeraar stopt met vergoeding van medicinale cannabis in de aanvullende verzekering in 2018/2019:

Medicinale cannabis wordt niet vergoed uit de basisverzekering. Uit coulance boden wij een vergoeding uit een aanvullende verzekering. Uit nieuw onderzoek van JAMA blijkt dat de werking van cannabis niet wetenschappelijk is aan te tonen. Daarom bieden wij hiervoor geen coulancevergoeding meer. Voor huidige gebruikers die een machtiging hebben, vergoeden wij tot en met 31 december 2017.

 

Kamervragen/Antwoorden: Nieuw onderzoek naar de effectiviteit van medicinale cannabis

2 december 2020

Belangrijk Nieuws: Verenigde Naties erkennen Medicinale Cannabis

 

3 december 2022 hebben we contact opgenomen met Zorginstituut Nederland, om te vragen of ze hun standpunt nu ook willen wijzigen en cannabis gaan vergoeden.

Op 14 december 2020 heeft Vera Bergkamp schriftelijke kamervragen ingediend aan T. van Ark, minister voor medische zorg, naar aanleiding van het artikel van PGMCG, over de vraag aan Zorg Instituut Nederland omtrent de vergoeding van medicinale cannabis door de zorgverzekeraars, het antwoord was

Kamervragen/Antwoorden over wetenschappelijk onderzoek naar de werking van medicinale cannabis door Vera Bergkamp

Bovenstaande antwoorden slaan weer nergens op, standaard.

Er wordt niet gekeken naar het belang van de patiënt die het hard nodig heeft, vaak heeft reguliere medicatie voor hun te veel bijwerkingen of is niet effectief genoeg. Deze moeten dan noodgedwongen andere medicatie gaan gebruiken? Mensonwaardig!

Vergoeding via gemeente

In sommige gemeenten in Nederland vergoeden ze medicinale cannabis vanuit de bijzondere bijstand of via gewin (advocaat), wat een moeizame procedure is die veel patiënten niet aan willen gaan

Wel is er teruggave mogelijk via belastingdienst inkomstenbelasting  aftrekbaar bij ziektekosten (cannabis uit apotheek)Lees ook:

Belastingdienst: Geen teruggave Coffeeshopbonnen en wel kosten Eigen Kweek

Geen teruggave kosten coffeeshopbonnen en eigen kweek wel via belasting.

en

Een Vandaag: Patiënten boos: ‘Tegenstrijdig beleid’ medicinale wiet

https://www.facebook.com/pgmcg/videos/1046753632098050/

Deel deze pagina:
Vertaal deze pagina:

Stichting PGMCG

Postbus 7
5000 AA Tilburg

contactformulier

Patiëntenpas Medicinale Cannabis 2024 aanvragen

Klik hieronder om een patiëntenpas Medicinale Cannabis PGMCG aan te vragen

 

 

Patiëntenpas aanvragen

Besloten Kweekgroep op facebook

Wordt jij ook lid van onze kweekgroep Medical Cannabis Homegrown?

 

 

 

Facebook Kweekgroep