Medicinale cannabis

Medicinale cannabis is de gedroogde bloem van de cannabisplant die je consumeert vanwege medicinale doeleinden. De geneeskrachtige werking van de plant ondersteunt of vermindert je klachten, zoals o.a. pijn, misselijkheid, eetlust, krampen, slaap etc.

Cannabis bevat verschillende werkzame bestanddelen, zoals de cannabinoïden tetrahydrocannabinol (THC) en cannabidiol (CBD). Dronabinol (andere naam voor THC) is meestal het hoofdbestanddeel, maar ook de andere inhoudsstoffen – zoals CBD – kunnen een bijdrage leveren aan de werkzaamheid. De samenstelling bepaalt de werking en de bijwerkingen van de cannabis. Naast cannabinoïden zijn ook o.a. terpenen effectief in cannabis. Deze stoffen reageren ook weer onderling op elkaar (entourage-effect). Per persoon en per klacht kan daarom een voorkeur zijn voor een bepaalde cannabissoort vanwege de specifieke samenstelling van werkzame bestanddelen.

De cannabis die via de apotheek wordt verstrekt, is van farmaceutische kwaliteit en voldoet aan de hoogste eisen. Deze cannabis is alleen bedoeld voor gebruik als medicijn. Daarom spreken we over medicinale cannabis. In de apotheek zijn vijf variëteiten verkrijgbaar: Bedrocan, Bedrobinol, Bediol en Bedica en Bedrolite, elk met een eigen samenstelling en sterkte. Alles over de bijwerkingen lees je hier.

Cannabis kun je verbranden in een sigaret, verdampen in een vaporizer, slikken in pilvorm, onder je tong druppelen in de vorm van een olie of tinctuur, eten in een cake, drinken in thee of in een shake of uitwendig gebruiken in de vorm van een zalf of crème -afhankelijk van je voorkeur en klacht/ ziekte. Zie Recepten en Toedieningsvormen

Sinds 2017 wordt medicinale cannabis niet meer vergoed door de zorgverzekeraars, ondanks dat er inmiddels veel onderzoeken zijn, tevens zijn er te weinig varianten beschikbaar voor veel patiënten, waardoor men genoodzaakt is om zelf te kweken, het te halen in een coffeeshop of via andere wegen zoals bv internet.

Aangezien men in sommige gemeentes in Nederland uit huis gezet kan worden voor het bezitten van meer als 5 gram cannabis, hebben we een gebruikersverklaring die je kan laten ondertekenen door je zorgverlener met BIG registratie.

Wil je zelf kweken? PGMCG hanteert daarbij de 5 V-regel: Vijf planten, Veilig, Verantwoord, Verzekerd en Verwittig de gemeente. Heb je vragen? Word dan lid van onze online communities op Facebook Stichting PGMCG en  Medical Cannabis Homegrown

Dan hebben we ook nog een aantal tips voor bij je arts om cannabis op recept te krijgen, je zorgverlener kan hier nog meer informatie vinden.

 

 

 

 

Lees hier alles over het gebruik van medicinale cannabis in het verkeer!

Advies BMC aan patiënt:
Voor weggebruikers geldt een wettelijke limiet voor cannabis van 3,0 microgram THC per liter bloed. Er wordt geen uitzondering gemaakt voor medicinaal gebruik.
THC blijft lang in het lichaam aanwezig en de limiet wordt dus snel overschreden. Het advies is niet deel te nemen aan het verkeer (autorijden, fietsen) wanneer u
medicinale cannabis gebruikt.

Advies BMC aan beroepsbeoefenaren:

Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Het gebruik van cannabis kan in het begin leiden tot verminderd reactie- en
concentratievermogen. Dit treedt met name aan het begin van de therapie op tijdens het vinden van de juiste dosering. Vele dagelijkse bezigheden kunnen daarvan hinder
ondervinden. Deelname aan het verkeer en het bedienen van machines wordt in beginsel afgeraden

Dosering
De meeste werkzame stoffen in cannabis worden pas actief na verhitting van deze stoffen. THC en CBD zijn in de plant opgeslagen in de vorm van niet-actieve zuren. Door het plantmateriaal te verhitten tot ongeveer 190 graden C. worden deze stoffen maximaal geactiveerd.

Hoeveel cannabis per dag nodig is, welke variëteit het beste gebruikt kan worden en hoe de cannabis het beste toegediend kan worden is per persoon verschillend. Vaak wordt begonnen met een lage dosering. Geeft dit onvoldoende resultaat, dan kan de dosering langzaam worden verhoogd.
Cannabis voor medische toepassing kan op verschillende manieren gebruikt worden: bijvoorbeeld als thee, door inhalatie na verdamping middels een verdamper, het druppelen van cannabisolie en roken (het roken van cannabis wordt afgeraden). Bij inhalatie worden de werkzame bestanddelen snel opgenomen in het lichaam. Het maximale effect treedt hierdoor snel op: al binnen 15 minuten. Na ongeveer drie tot vier uur is de cannabis uitgewerkt. Bij inhalatie is de dosering vrij goed te sturen. Het duurt een à twee weken van herhaalde toediening voordat een situatie van steady-state optreedt en het maximale te verkrijgen effect is bereikt. Pas na een week of twee kan de werkzaamheid goed beoordeeld worden.

Lees hier alles over de bijwerkingen

Onderstaand digitale folders van bureau medicinale cannabis in pdf

 Informatiebrochure medicinale cannabis voor patiënten
Deel deze pagina:
Vertaal deze pagina:

Stichting PGMCG

Postbus 7
5000 AA Tilburg

contactformulier

Patiëntenpas Medicinale Cannabis 2024 aanvragen

Klik hieronder om een patiëntenpas Medicinale Cannabis PGMCG aan te vragen

 

 

Patiëntenpas aanvragen

Besloten Kweekgroep op facebook

Wordt jij ook lid van onze kweekgroep Medical Cannabis Homegrown?

 

 

 

Facebook Kweekgroep