Disclaimer

Ondanks de dagelijkse zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van  PGMCG.NL besteden, kan het zijn dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

Raadpleeg altijd uw arts!

De informatie  wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijden met onmiddelijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeid uit, of in enig inzicht verband houd met het gebruik van PGMCG.NL.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van PGMCG.NL is verkregen.

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Niets van deze website mag geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden verveelvoudigd zonder schriftelijke toestemming van pgmcg.nl

Alle informatie is onder voorbehoud van  typefouten, vergissingen en marktontwikkelingen. Op de getoonde afbeeldingen zit copyright.

Onze website bevat links naar andere sites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Een externe link wordt meestal in een nieuw scherm geopend.

Door PGMCG.nl per e-mail verzonden informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan.
PGMCG staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails of voor tijdige ontvangst hiervan. Aan de u toegezonden informatie kan op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

PGMCG is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 60883006 te Tilburg Nederland, Europa.

Deel deze pagina:
Vertaal deze pagina:

Stichting PGMCG

Postbus 7
5000 AA Tilburg

contactformulier

Patiëntenpas Medicinale Cannabis 2024 aanvragen

Klik hieronder om een patiëntenpas Medicinale Cannabis PGMCG aan te vragen

 

 

Patiëntenpas aanvragen

Besloten Kweekgroep op facebook

Wordt jij ook lid van onze kweekgroep Medical Cannabis Homegrown?

 

 

 

Facebook Kweekgroep