Medicinale thuiskweek

In Tilburg is het mogelijk gedoogd je eigen cannabis te kweken als medicijn tegen je ziekte(n). Als stichting voor en door patiënten die medicinale cannabis gebruiken, zetten we ons keihard in voor het recht op zelfbeschikking. En dat wordt gezien. In september 2016 heeft PGMCG dan ook formeel toestemming van Burgemeester Noordanus van de gemeente Tilburg gekregen om legaal ons eigen medicijn te mogen kweken, zoals te lezen in het artikel in het Brabants Dagblad. Dat begon in juni 2016 met dit gesprek wat mogelijk is gemaakt door Hans Smolders van LST (zie video onderaan).

Met de toestemming is PGMCG een eigen kweekproject gestart. Binnen het kweekproject werken we samen met andere Tilburgse patiënten. We zetten ons allemaal in voor hetzelfde doel: het recht om ons eigen medicijn te mogen kweken. We hebben samen voorwaarden uitgekristalliseerd waaronder thuiskweek van cannabis volgens ons mogelijk zou moeten zijn.

Wat kan je doen als de politie langskomt? . En Drie Factoren die meespelen bij de vaststelling of sprake is van beroeps- of bedrijfsmatige teelt

 

25 september 2019 is er een open brief verstuurd naar Bruno Bruins (minister Gezondheid) in december het antwoord

Deze is inmiddels beantwoord en hier wordt nog respons opgegeven door PGMCG.

Op 12 december 2018 zijn er brieven en mails verstuurd aan de Genootschap van Burgemeesters, het VNG, SP, Groen Links en D66, waarbij we de medicinale thuiskweek volgens Tilburgs concept introduceren.

We hopen hier uiterlijk eind januari 2019 response op te hebben gekregen van iedereen.

25/1/2019 antwoord ontvangen VNG

Geachte heer/mevrouw,

Wij hebben uw eerdere brief waarin u aandacht vraagt het voorbeeld van Tilburg voor thuiskweek van medicinale cannabis in goede orde ontvangen. In antwoord daarop antwoorden wij u graag het volgende.

We hebben uiteraard ook zelf contact gezocht met de gemeente Tilburg. Ook is er afstemming geweest met het Nederlands Genootschap van Burgemeesters.

Op dit moment heeft een lokale overheid juridische gezien nog niet mogelijk om patiënten die medicinale cannabis thuis willen kweken daarvoor expliciete toestemming te geven.

De burgemeester van Tilburg heeft afgezien van het toepassen van zijn bevoegdheden bij een dergelijke casus, mits er wordt voldaan aan criteria als alleen voor eigen gebruik, maximaal 5 planten en deugdelijke elektrische installatie. De politie bepaalt in hoeverre prioriteit wordt gegeven aan handhaving. Dat geldt ook voor het OM voor vervolging.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is wel bekend dat dit dilemma in meerdere gemeenten speelt. We zullen derhalve daarvoor contact zoeken met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) waar dit onder valt. Mogelijk ook met het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) als dat nodig is.

Hopende u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Coӧrdinerend senior adviseur Openbare Orde en Veiligheid

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Wij hebben hierop gevraagd ons op de hoogte te houden!

Een antwoord hebben we reeds ontvangen in december 2018 van Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid voor de SP:

Beste Marian en Serge

Hartelijk bedankt voor uw interessante email.

Wij zullen deze betrekken bij de voorbereiding van debatten hierover, misschien al het debat dat (waarschijnlijk in januari) gevoerd zal worden over de experimentenwet gesloten coffeeshopketen.

Dit is inmiddels gebeurd op 17 januari 2019

Naar aanleiding antwoord VNG houden we M. van Nispen op de hoogte.

Het Tweede antwoord wat we hebben ontvangen is van Peter van Dijk, Tweede kamerfractie Groen Links,  namens Jesse Klaver

Beste Marian en Serge,

Namens Jesse Klaver hartelijk bedankt voor uw e-mail over medicinale cannabis. Ik kan u, als indienende Tweede-Kamerfractie van het amendement-Van Tongeren, verzekeren dat dit onze volledige aandacht heeft en zal houden.

Het derde antwoord wat we hebben ontvangen van de genootschap van burgemeesters

Beste Marian en Serge,

Hartelijk dank voor jullie brief aan het NGB d.d. 18 december 2018.

Naar aanleiding van de brief heb ik bij een aantal burgemeesters gepolst in hoeverre dit punt speelt.

Het thema heeft naar mijn inschatting voldoende aandacht bij burgemeesters en de juridische haken en ogen zijn bekend.

Mochten wij er in de toekomst over worden bevraagd door bijvoorbeeld het ministerie van Justitie en Veiligheid, dan zullen we hen wijzen op de ervaringen die er in Tilburg met jullie stichting zijn opgedaan.

Met hartelijke groet,

Wouter  

 

 Brief aan VNG Pdf

Inmiddels hebben we meer als 5 jaar toestemming en zijn er weinig andere steden die dit overgenomen hebben.

Deel deze pagina:
Vertaal deze pagina:

Stichting PGMCG

Postbus 7
5000 AA Tilburg

contactformulier

Patiëntenpas Medicinale Cannabis 2024 aanvragen

Klik hieronder om een patiëntenpas Medicinale Cannabis PGMCG aan te vragen

 

 

Patiëntenpas aanvragen

Besloten Kweekgroep op facebook

Wordt jij ook lid van onze kweekgroep Medical Cannabis Homegrown?

 

 

 

Facebook Kweekgroep