Medicinale thuiskweek

In Tilburg is het mogelijk legaal je eigen cannabis te kweken als medicijn tegen je ziekte(n). Als stichting voor en door patiënten die medicinale cannabis gebruiken, zetten we ons keihard in voor het recht op zelfbeschikking. En dat wordt gezien. In september 2016 heeft PGMCG dan ook formeel toestemming van Burgemeester Noordanus van de gemeente Tilburg gekregen om legaal ons eigen medicijn te mogen kweken, zoals te lezen in het artikel in het Brabants Dagblad.

Met de toestemming is PGMCG een eigen kweekproject gestart. Binnen het kweekproject werken we samen met andere Tilburgse patiënten. We zetten ons allemaal in voor hetzelfde doel: het recht om ons eigen medicijn te mogen kweken. We hebben samen voorwaarden uitgekristalliseerd waaronder thuiskweek van cannabis volgens ons mogelijk zou moeten zijn. Het is een stappenplan gebaseerd op onze ervaringen in Tilburg, dat hopelijk als blauwdruk kan dienen voor andere (patiënten in andere) gemeenten.

Wil je ook legaal thuiskweken?  Je kunt proberen om dit ook in je eigen gemeente voor elkaar te krijgen. Maar dat het in Tilburg kan, is geen garantie. Veel gemeenten zijn terughoudend als het om cannabis gaat. Maar: wie niet waagt, die niet wint! Dat hebben wij wel bewezen!

Op 12 december zijn er brieven en mails verstuurd aan de Genootschap van Burgemeesters, het VNG, SP, Groen Links en D66, waarbij we de medicinale thuiskweek volgens Tilburgs concept introduceren.

We hopen hier uiterlijk eind januari 2019 response op te hebben gekregen.

Een antwoord hebben we reeds ontvangen van Michiel van Nispen, Tweede Kamerlid voor de SP:

Hartelijk bedankt voor uw interessante email.

Wij zullen deze betrekken bij de voorbereiding van debatten hierover, misschien al het debat dat (waarschijnlijk in januari) gevoerd zal worden over de experimentenwet gesloten coffeeshopketen.

 

Het zou wellicht kunnen helpen als je stap 6 zou ondernemen of nu of na de resultaten, die we online zullen publiceren.

 

Wat te doen als de politie langskomt?

Hierover kan je hier alles lezen.

We kunnen als stichting ondersteuning bieden om het ‘Tilburgse model’ in je eigen gemeente proberen op te zetten. Je begint met het stappenplan: volg de stappen en download de formulieren. Heb je kweekadvies nodig of advies hoe je met je gemeente in gesprek gaat, laat het ons weten. Dan zoeken we samen naar een oplossing. Wij zijn zelf ook patiënten, dus onze inzet buiten Tilburg is beperkt. PGMCG stelt wel als voorwaarde voor de inzet, dat patiënten zich aan de afspraken houden die beschreven staan in het stappenplan hieronder.

 

Stap 1: Ga naar je (huis)arts

 

Bespreek je medische situatie. Geef aan dat je medicinale cannabis wil gebruiken en waarom en dat het ook beschikbaar is in de apotheek.

Vul het formulier  ‘gebruikersverklaring medicinale cannabis thuiskweek’ in en neem het mee. Laat het ondertekenen door je huisarts, specialist (bijvoorbeeld pijnarts/neuroloog) of eventueel een andere BIG-geregistreerde zorgverlener, waarmee je goed contact hebt.

Kijk eventueel naar

Tips voor bij je arts om medicinale cannabis op recept te krijgen

of laat je arts kijken naar

Informatie voor artsen en apothekers over medicinale cannabis

 

 Gebruikersverklaring medicinale thuiskweek PGMCG

Stap 2: Schrijf je in bij de PGMCG en vraag een patiëntenpas aan

Houdt je aan de 5 V-regel van de PGMCG

PGMCG hanteert de 5 V-regel: Vijf planten, Veilig, Verantwoord, Verzekerd en Verwittig gemeente. Dit zijn de afspraken die de Stichting PGMCG heeft gemaakt met de gemeente Tilburg. Wil je als patiënt ook legaal en verantwoord kweken in je eigen gemeente? Dat kan. Gebruik de 5 V-regel als leidraad voor je eigen onderhandelingen met de (burgemeester van je) gemeente.

In september 2018 is er een nieuw convenant geïntroduceerd (in samenwerking met de gemeente en politie). Alle patiënten hebben derhalve dit jaar een nieuw convenant moeten ondertekenen en ook het huishoudelijk reglement. Het convenant is afgestemd op de controlelijst van de gemeente.

Op 31 oktober 2018 is om 14.00 uur de adressenlijst overhandigd aan de gemeente Tilburg.

Er is reeds een controle geweest op 24 oktober en deze is naar alle tevredenheid verlopen.

Gemeenten die interesse hebben in onze blauwdruk voor de medicinale thuiskweek kunnen dit opvragen bij PGMCG.

 

Stap 3: houdt een logboek bij

In je logboek beschrijf je hoe het gaat met je planten en wat je hebt gebruikt.

 

 Kweeklog

Stap 4: zorg voor de NEN-keuring (NEN 1010 en NEN 3410)

Alleen bij binnenkweek natuurlijk. Gebruik een veilige kweekkast of een veilige kweektent en zorg dat de elektra veilig zijn. Laat deze NEN keuren door een erkend bedrijf. Dit is met name nodig voor de verzekering en de veiligheid in je woning. Elk jaar zal er een nieuwe keuring plaats vinden.

 

 Voorbeeld inspectierapport NEN Keuring

Stap 5: Brandveiligheid.

 

Doe aan brandpreventie en installeer een rookmelder in de kweekruimte en zorg voor een brandblusser.

 

 

Stap 6: Ga in gesprek met je gemeente het liefst direct met de burgemeester, probeer dit via een raadslid. Zo is het in Tilburg ook gelukt.

De burgemeester kan afzien van zijn bestuursrechtelijke bevoegdheid tot woningsluiting.

Hieronder het filmpje hoe het allemaal begon….met dank aan Lijst Smolders Tilburg

 


Deel deze pagina:
Vertaal deze pagina:

Stichting PGMCG

Postbus 7
5000 AA Tilburg

contactformulier

Patiëntenpas 2019 aanvragen

Klik hieronder om een patiëntenpas Medicinale Cannabis aan te vragen

 

 

 

Patiëntenpas aanvragen

Besloten Kweekgroep op facebook

Wordt jij ook lid van onze kweekgroep Medical Cannabis Homegrown?

 

 

 

Facebook Kweekgroep