Copyright 2018 PGMCG

Intellectueel eigendomsrecht
Alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de website behoren PGMCG toe. Hieronder vallen onder meer de rechten met betrekking tot de programmatuur, teksten, beelden en geluiden. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van PGMCG de op de website vermelde informatie openbaar te maken, te vermenigvuldigen en/of te bewerken.

Copyright
Niets uit deze publicatie mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Deel deze pagina:
Vertaal deze pagina:

Stichting PGMCG

Postbus 7
5000 AA Tilburg

contactformulier

Patiëntenpas Medicinale Cannabis 2024 aanvragen

Klik hieronder om een patiëntenpas Medicinale Cannabis PGMCG aan te vragen

 

 

Patiëntenpas aanvragen

Besloten Kweekgroep op facebook

Wordt jij ook lid van onze kweekgroep Medical Cannabis Homegrown?

 

 

 

Facebook Kweekgroep