Medicinale cannabis boom in Duitsland: 70.000 nieuwe patiënten sinds 1 april

15 mei 2024

Sinds 1 april 2024 is cannabis gedeeltelijk gelegaliseerd in Duitsland.

De CanG-wet heeft duidelijk een revolutie teweeggebracht op de markt voor medicinale cannabis in Duitsland en biedt nieuwe mogelijkheden voor patiënten en de markt. Hoewel de oorspronkelijke aannames van de wet niet volledig werden uitgevoerd, heeft de invoering ervan aanzienlijk bijgedragen aan de vermindering van bureaucratische belemmeringen, wat zich vertaalt in een toename van het aantal patiënten dat medicinale cannabis gebruikt.

Er is een maand verstreken sinds de inwerkingtreding van de CanG-wet in Duitsland, die een revolutie teweegbracht in de aanpak van het gebruik en bezit van medicinale cannabis en deze onder nieuwe, zij het restrictieve regels plaatste. Hoewel deze stap met enthousiasme werd begroet als een doorbraakmoment voor cannabishervormingen in Europa, was het niet zonder teleurstellingen.

De oorspronkelijke doelstellingen van het wetsvoorstel om een commerciële markt voor cannabis voor volwassenen te creëren, werden tijdens het wetgevingsproces teruggedraaid. Desondanks heeft de deregulering nieuwe perspectieven geopend voor de medicinale en recreatieve cannabismarkt.

Veranderingen in de regelgeving en de gevolgen voor medicinale cannabis patiënten

Een belangrijk aspect van het wetsvoorstel van CanG is de verwijdering van cannabis van de lijst met drugs. Deze verandering heeft het proces van het voorschrijven van medicinale cannabis aanzienlijk vereenvoudigd, waardoor het vergelijkbaar is geworden met het voorschrijven van andere medicijnen op recept, zoals sterke ibuprofens en antidepressiva. Vóór de invoering van de wet hadden artsen te maken met talloze bureaucratische obstakels in elk stadium van de toeleveringsketen, wat nu tot een minimum is teruggebracht.

Momenteel hoeven patiënten om toegang te krijgen tot medicinale cannabis alleen een kort eerste consult bij te wonen, waarna ze een “aankoopcertificaat” kunnen krijgen waarmee ze cannabis kunnen kopen bij hun lokale apotheek.

Niemand hoeft echter persoonlijk naar de huisarts te gaan om een cannabisrecept te krijgen. Op de juiste websites kunnen cannabispatiënten met slechts een paar klikken een recept voor medicinale cannabis krijgen, zonder dat ze een arts hoeven te raadplegen. Als je de online vragenlijst invult, klik je gewoon op het onderwerp over rugpijn of slapeloosheid en je recept wordt naar je gemaild. Zo kunnen ontvangers kiezen uit ongeveer 400 soorten cannabisbloemen van sommige gespecialiseerde postorderapotheken en zelfs hun zending thuis laten bezorgen door een koerier.

Telegeneeskunde boom en beschikbaarheid van cannabis

Vanaf 1 april, na de herclassificatie van cannabis, zijn veel bedrijven begonnen met het aanbieden van online consulten, die slechts 10 minuten kunnen duren, en voorgeschreven medicijnen worden bij de patiënt thuis of bij een geselecteerde apotheek afgeleverd. Dergelijke veranderingen hebben geleid tot een sterke toename van het aantal patiënten – volgens Finn Age Hänsel, directeur van Sanity Group, zijn er sinds begin april 70.000 nieuwe patiënten bijgekomen.

De toegenomen vraag stelt apotheken en farmaceutische fabrikanten voor nieuwe uitdagingen. David Henn, CEO van Cannamedical Pharma, merkte op dat bedrijven zoals Algea Care ongeveer 100.000 patiënten hebben bediend in de eerste twee weken na de herclassificatie van cannabis. De dynamische reactie van farmaceutische groothandelaren zoals Krieger en Otto Geilenkirchen, die leveringen van producten aan apotheken binnen een paar uur mogelijk maken, is een antwoord op de groeiende vraag.

De particuliere receptmarkt en zijn toekomst

De overgrote meerderheid van de nieuwe medicinale cannabispatiënten kiest ervoor om de kosten van de behandeling uit eigen zak te betalen, wat de aantrekkelijkheid bewijst van het aanbod van telegeneeskunde in vergelijking met de traditionele zwarte markt. Alex Khourdaji, senior analist bij Prohibition Partners, wijst erop dat de gemakkelijke toegang tot medicinale cannabis in Duitsland nu vergelijkbaar is met die in staten als Californië, waar recreatieve gebruikers legaal cannabis kunnen krijgen via de medicinale route.

De CanG-wet heeft duidelijk een revolutie teweeggebracht in de medische cannabismarkt in Duitsland en biedt nieuwe mogelijkheden voor patiënten en de markt. Hoewel de aanvankelijke aannames van de wet niet volledig zijn uitgevoerd, heeft de invoering ervan aanzienlijk bijgedragen aan de vermindering van bureaucratische belemmeringen, wat zich vertaalt in een toename van het aantal patiënten dat medicinale cannabis gebruikt. De ontwikkeling van de particuliere receptmarkt laat zien dat deze veranderingen langetermijngevolgen kunnen hebben voor zowel patiënten als de gezondheidssector als geheel.

Bron