Vanaf 1 april 2024 cannabis gedeeltelijk legaal in Duitsland

02 april 2024

In Duitsland is vanaf 1 april cannabis deels legaal.

Nu ook de Bondsraad heeft ingestemd is het zover: cannabis wordt gedeeltelijk gelegaliseerd in Duitsland. Mensen die in Duitsland wonen en lid zijn van een speciale vereniging kunnen dan legaal aan hasj en wiet komen.

  • Volwassenen mogen in Duitsland vanaf 1 april legaal maximaal 25 gram wiet op zak hebben. Ook mogen ze telen voor eigen gebruik.
  • Niet-commerciële verenigingen mogen dan wiet telen en de oogst onder hun leden verdelen
  • Cannabis-verkoop in shops lijkt in Duitsland voorlopig niet aan de orde. Voor Duitsland zijn de Nederlandse coffeeshops een voorbeeld van hoe het niet moet.

Dat cannabis in Duitsland wordt gelegaliseerd, is een belangrijk punt uit het regeerakkoord van de Duitse regering van SPD, Groenen en FDP. De coalitiepartijen spraken af dat volwassenen cannabis voor recreatieve doeleinden mogen gebruiken onder strikte voorwaarden. Op die manier kan de kwaliteit van hasj en wiet worden gecontroleerd, is het idee, en kunnen jongeren worden beschermd tegen de nadelige gevolgen van drugsgebruik.

Maar Europese regelgeving staat legalisering van softdrugs niet zonder meer toe. Daarom moest Duitsland lang schaven aan de nieuwe regelgeving. De wet, die in februari door de Bondsdag is goedgekeurd en op 22 maart door de Bondsraad, staat een gecontroleerde teelt van cannabis onder strenge voorwaarden toe.

Per 1 april mogen volwassenen tot 25 gram cannabis op zak hebben voor eigen gebruik. In de eigen woning mag iedereen van 18 jaar en ouder drie wietplanten hebben en 50 gram cannabis. Binnen 100 meter van scholen, jeugdinstellingen, sportclubs en speeltuinen mag geen wiet worden gerookt en in voetgangersgebieden (dit zijn meestal winkelstraten) pas na 20.00 uur. Minderjarigen die met cannabis worden betrapt, moeten aan een preventie- of interventieprogramma deelnemen.

Lees meer