Studie: Pijnverlichting door cannabis verbetert kwaliteit van leven

05 oktober 2018

Wetenschap/mens: De pijnverlichting door cannabis kan het beste als “hersteld zelf” worden beschreven

In een studie van 19 patiënten die behandeld werden met cannabis voor pijn, kwamen er drie thema’s uit de interviews naar voren:

Een zucht van verlichting, de terugkeer naar normaliteit en bijwerkingen.

De auteurs suggereren dat “het begrip hersteld zelf conceptueel vast moet worden gelegd als gevolg van het gebruik van medicinale cannabis. Herstelde zelf is de ervaring van het herstellen van zich zelf, een gevoel van normaliteit en een gevoel van controle over hun eigen leven”.

Siaal onderzoekscentrum voor huisartsgeneeskunde en eerstelijnszorg, Beer-Sheva, Israël.

Lavie-Ajayi M, et al. Pain Med, 12. September 2018 [Im Druck]

Deutsch

Wissenschaft/Mensch: Die Schmerzlinderung durch Cannabis könnte am besten als Wiederhergestelltes Selbst beschrieben werden

In einer Studie mit 19 Patienten, die mit Cannabis gegen Schmerzen behandelt wurden, deckten Interviews 3 Themen auf: Ein Seufzer von Erleichterung, die Rückkehr zur Normalität und Nebenwirkungen. Die Autoren schlagen „den Begriff Wiederhergestelltes Selbst vor, um die Wirkung von medizinischem Cannabis begrifflich zu fassen. Wiederhergestelltes Selbst ist die Erfahrung der Rückerlangung des Selbst, ein Gefühl von Normalität und ein Gefühl von Kontrolle über das eigene Leben“.

Siaal Forschungszentrum für Familienmedizin und primäre Versorgung, Beer-Sheva, Israel.

Lavie-Ajayi M, et al. Pain Med, 12. September 2018 [Im Druck]

English

Science/Human: Pain relief by cannabis may be best described as Restored Self

In a study with 19 patients treated with cannabis against pain interviews revealed 3 themes: the Sigh of Relief, the Return to Normality and Side Effects. Authors proposed “the term Restored Self to conceptualize the effect of medical cannabis. Restored Self is the experience of regaining one’s sense of self, sense of normality, and sense of control over one’s life.”

Siaal Research Center for Family Medicine and Primary Care, Beer-Sheva, Israel.

Lavie-Ajayi M, et al. Pain Med, 12. September 2018 [Im Druck]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany