THC vermindert neuropathische pijn (verandert verbinding in hersenen)

17 september 2018

Wetenschap/mens: THC vermindert neuropathische pijn en dit is verbonden met een veranderde verbinding tussen twee hersengebieden

In een placebo-gecontroleerde studie met 15 patiënten met chronische neuropathische pijn verminderd THC de pijn. Dit was met veranderingen in netwerken van de hersenen verbonden, die van belang zijn bij pijn. Wetenschappers uit de Verenigde Staten, Israël en Engeland publiceerde hun gegevens in het tijdschrift Neurologie. Beoordeling van de intensiteit van de pijn en hersenscans werden verricht vóór en na een sublinguale toediening (onder de tong) van THC.

THC verminderde de pijn aanzienlijk van patiënten in vergelijking met de placebo. De THC-geïnduceerde analgesie werd geassocieerd met een vermindering van de functionele connectiviteit tussen bepaalde gebieden van de hersenen, de primaire cingularis cortex en de sensomotorische cortex. Bovendien is de mate van onderdrukking voorspelde de analgetische respons op THC. De auteurs schreven dat de pijnstillende werking van THC is gemedieerd “door de inductie van een functionele ontkoppeling tussen regelgevende affectieve regio’s van de primaire cingularis cortex en de sensomotorische cortex  “.

Weizman L, Dayan L, Brill S, Nahman-Averbuch H, Hendler T, Jacob G, Sharon H. Cannabis analgesia in chronic neuropathic pain is associated with altered brain connectivity. Neurology. 2018 Sep 5. [in press]

English:

Science/Human: THC reduces neuropathic pain and this is associated with altered connections between two brain regions

In a placebo-controlled study with 15 patients with chronic neuropathic pain THC reduced pain. This was associated with changes in pain-related networks in the brain. Scientists from the USA, Israel and the UK published data in the journal Neurology. Pain assessments and functional brain scans were performed at baseline and after sublingual THC administration.

THC significantly reduced patients’ pain compared to placebo. THC-induced analgesia was correlated with a reduction in functional connectivity between certain brain regions, the anterior cingulate cortex and the sensorimotor cortex. Moreover, the degree of reduction was predictive of the pain relieving response to THC. Authors wrote that the analgesic effects of THC may be mediated “through induction of functional disconnection between regulatory high-order affective regions and the sensorimotor cortex.”

Deutsch:

Wissenschaft/Mensch: THC reduziert neuropathische Schmerzen und dies ist mit einer veränderten Verbindung zwischen zwei Gehirnbereichen verbunden

In einer placebokontrollierten Studie mit 15 Patienten mit chronischen neuropathischen Schmerzen reduzierte THC die Schmerzen. Dies war mit Veränderungen in Netzwerken des Gehirns, die für den Schmerz von Bedeutung sind, verbunden. Wissenschaftler aus den USA, Israel und Großbritannien veröffentlichten ihre Daten in der Zeitschrift Neurology. Beurteilungen der Schmerzintensität und Gehirnscans wurden vor und nach einer sublingualen THC-Gabe durchgeführt.

THC reduzierte im Vergleich zum Placebo signifikant die Schmerzen der Patienten. Die durch THC induzierte Analgesie war mit einer Reduzierung der funktionellen Konnektivität zwischen bestimmten Hirnregionen verbunden, dem vorderen Gyrus cinguli und der sensormotorischen Hirnrinde. Darüber hinaus sagte der Grad der Reduzierung die schmerzlindernde Reaktion auf THC voraus. Die Autoren schrieben, dass die analgetischen Wirkungen von THC „durch die Induktion einer funktionalen Entkoppelung zwischen regulatorischen affektiven Regionen höherer Ordnung und dem sensormotorischen Kortex“ vermittelt wird.

Weizman L, Dayan L, Brill S, Nahman-Averbuch H, Hendler T, Jacob G, Sharon H. Cannabis analgesia in chronic neuropathic pain is associated with altered brain connectivity. Neurology, 5. September 2018 [im Druck]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees hier meer over medicinale cannabis bij pijn