Het gebruik van cannabis en opiaten vermindert de opiaatinname en verbetert kwaliteit van leven

18 juni 2024

Wetenschap/Mens: Het gebruik van cannabis en opiaten vermindert de opiaatinname en verbetert kwaliteit van leven

Bij 37 pijnpatiënten, die opiaten innamen en gelijktijdig met cannabis behandeld werden, nam de opiaatinname af in vergelijking bij 29 patiënten, die alleen opiaten gebruikte en de kwaliteit van leven nam toe.  Dat is het resultaat van een onderzoek, die aan de universiteit van NieuwMexico (USA) is uitgevoerd. In een tijdsbestek van 21 maanden vergeleken de wetenschappers de ontwikkeling van opiaat-voorschriften.

Patiënten die cannabis gebruikte, beëindigde vaker de opiaatinname en namen een jaar na opname in het Medicinaal Cannabis Programma (MCP) minder opiaten in. De antwoorden in de enquete toonde naast verbeteringen bij pijnvermindering, de levenskwaliteit, het sociale leven, het activiteitenniveau en de concentratie, alsook geringe bijwerkingen door inname van cannabis. Die auteurs concludeerde: „Het klinisch en statistisch significant bewijs van een verband tussen de opname in het MCP en het beëindigen van opiaatrecepten en dosisverminderingen, alsook de verbetering van levenskwaliteit verlangt naar verder onderzoeken met cannabis als mogelijk alternatief voor voorgeschreven opiaten voorgeschreven kunnen worden voor de behandeling van chronische pijn.“

Vigil JM, Stith SS, Adams IM, Reeve AP. Associations between medical cannabis and prescription opioid use in chronic pain patients: A preliminary cohort study. PLoS One. 2017;12(11):e0187795.


 

Deutsch

Wissenschaft/Mensch: Die Verwendung von Cannabis zusätzlich zu Opioiden reduziert die Opiateinnahme und verbessert die Lebensqualität

Bei 37 Schmerzpatienten, die Opioide erhielten und zusätzlich mit Cannabis behandelt wurden, nahm die Opioideinnahme im Vergleich zu 29 Patienten, die nur Opioide erhielten, ab, und die Lebensqualität nahm zu. Das ist das Ergebnis von Forschung, die an der Universität von Neumexiko (USA) durchgeführt wurde. Über einen Zeitraum von 21 Monaten verglichen die Wissenschaftler die Entwicklung der Opioid-Verschreibungen.

Patienten, die Cannabis verwendeten, beendeten häufiger die Opioideinnahme und nahmen ein Jahr nach Aufnahme in das Medizinische Cannabis Programm (MCP) weniger Opioide ein. Die Antworten in der Umfrage zeigen zudem Verbesserungen bei der Schmerzreduzierung, der Lebensqualität, des sozialen Lebens, des Aktivitätsniveaus und der Konzentration, sowie geringe Nebenwirkungen durch die Einnahme von Cannabis. Die Autoren folgerten: „Die klinisch und statistisch signifikanten Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen der Aufnahme in das MCP und der Beendigung der Opioid-Verschreibung und Dosisreduzierungen sowie der Verbesserung der Lebensqualität verlangen nach weiteren Untersuchungen zu Cannabis als mögliche Alternative zu verschriebenen Opioiden zur Behandlung chronischer Schmerzen.“

Vigil JM, Stith SS, Adams IM, Reeve AP. Associations between medical cannabis and prescription opioid use in chronic pain patients: A preliminary cohort study. PLoS One. 2017;12(11):e0187795.

Bron

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany