Veel mensen vervangen opiaten en slaapmedicatie door cannabis

09 juli 2019

Wetenschap/mens: Veel mensen vervangen opioïden en slaapmiddelen door cannabis

Volgens een nieuwe studie, gaan mensen op plaatsen, waar cannabis legaal is, vaak cannabis gebruiken, voor het verlichten van pijn en slapeloosheid.

Een enquête onder 1000 mensen die gebruik maken van cannabis in Colorado, waar het legaal is, leidde tot de volgende resultaten: van de 65 procent die aangegeven hadden cannabis te gebruiken om pijn te verlichten, heeft 80% aangegeven dat het zeer of uiterst behulpzaam is, volgens een studie.

Voor velen vervangt cannabis recept-vrije pijnstillers, voorschrift verplichte opioïden en slaappillen.

“Dit zijn niet de enige redenen waarom mensen wiet consumeren, maar het is een van de drijvende krachten voor dit,” zei studieauteur Dr. Gwen Wurm, een assistent-Professor in de klinische kindergeneeskunde aan de Universiteit van Miami Miller School van geneeskunde. “Mensen die het gebruiken, vinden het ook effectief om deze redenen”, zei ze.

Bachhuber M, Arnsten JH, Wurm G, Phytother. Use of Cannabis to Relieve Pain and Promote Sleep by Customers at an Adult Use Dispensary. J Psychoactive Drugs. 2019 Jul 2. [im Druck]

UPI vom 2. Juli 2019

Deutsch

Wissenschaft/Mensch: Viele Menschen ersetzen Opioide und Schlafmittel durch Cannabis

An Orten, an denen es legal ist, wenden sich die Menschen oft Cannabis zu, um Schmerzen und Schlaflosigkeit zu lindern, so eine neue Studie. Eine Umfrage unter 1000 Personen, die Cannabis konsumieren, in Colorado, wo dies legal ist, führte zu folgenden Ergebnissen: von den 65 %, die angaben, Cannabis zur Schmerzlinderung zu verwenden, gaben 80 % an, es sei sehr oder äußerst hilfreich, so eine Studie.

Für viele ersetzt Cannabis rezeptfreie Schmerzmittel, verschreibungspflichtige Opioide und Schlafmittel. “Dies sind nicht die einzigen Gründe, warum Menschen Marihuana konsumieren, aber es ist eine der Triebkräfte dafür”, sagte Studienautorin Dr. Gwen Wurm, Assistenzprofessorin für klinische Pädiatrie an der Miller School of Medicine der Universität von Miami. „Menschen, die es verwenden, finden es aus diesen Gründen wirksam”, sagte sie.

Bachhuber M, Arnsten JH, Wurm G, Phytother. Use of Cannabis to Relieve Pain and Promote Sleep by Customers at an Adult Use Dispensary. J Psychoactive Drugs. 2019 Jul 2. [im Druck]

UPI vom 2. Juli 2019

English

Science/Human: Many people are replacing opioids and sleep medication by cannabis

In places where it’s legal, people are often turning to cannabis to relieve pain and insomnia, a new study finds. Of the 65 percent who said they use cannabis to quell pain, 80 percent said it was very or extremely helpful, the study found.

For many, cannabis is replacing over-the-counter painkillers, prescription opioids and sleep aids. “These aren’t the only reasons people are using marijuana, but it’s one of the drivers for use,” said study author Dr. Gwen Wurm, an assistant professor of clinical pediatrics at the University of Miami Miller School of Medicine.”People who are using it for those reasons are finding it to be effective,” she said. The findings stem from a survey of 1,000 people who use cannabis in Colorado, where it is legal. Of the 65 percent who said they use cannabis to quell pain, 80 percent said it was very or extremely helpful.

Bachhuber M, Arnsten JH, Wurm G, Phytother. Use of Cannabis to Relieve Pain and Promote Sleep by Customers at an Adult Use Dispensary. J Psychoactive Drugs. 2019 Jul 2. [im Druck]
UPI vom 2. Juli 2019

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Overige artikelen: