Cannabis effectief bij opiaten-vervangende therapie

30 september 2018

Wetenschap/mens: Drugsverslaafden volgen meer voorkomende opiaten-vervangende therapie als ze cannabis gebruiken

In een grootschalige studie met 820 mensen die illegale drugs gebruikte en zich onderworpen aan een opioïde-agonist therapie, is het voor de naleving van de behandeling beter, als je ten minste dagelijks Cannabis gebruikt. Wetenschappers van het British Columbia Centre on Substance Use in Vancouver, Canada, publiceerden hun bevindingen in het tijdschrift Addiction. De deelnemers begonnen aan hun behandeling met methadon of buprenorfine/naloxon, tussen september 1996 en mei 2016. De belangrijkste parameter target is het behoud van de behandeling, gedefinieerd als het behoud van de behandeling (op Basis van methadon of buprenorfine/naloxon) voor twee achtereenvolgende 6 maanden observatie perioden.

Ten minste dagelijks cannabis gebruiken naast methadon of buprenorfine werd positief geassocieerd, in vergelijking met niet-consumenten van cannabis of minder gebruikers, met een voortzetting van de behandeling. De auteurs concludeerden dat “de mensen in Vancouver die illegale drugs consumeren en met een opioïde-agonist behandeling starten, wordt ten minste dagelijks cannabis consumptie geassociëerd, met een 21% grotere kans voor het behoud van de therapie, in vergelijking met minder dan dagelijkse consumptie”.

Socías ME, Wood E, Lake S, Nolan S, Fairbairn N, Hayashi K, Shulha HP, Liu S, Kerr T, Milloy MJ. High-intensity cannabis use is associated with retention in opioid agonist treatment: a longitudinal analysis. Addiction, 20. September 2018 [Im Druck]

Deutsch

Wissenschaft/Mensch: Drogenabhängige befolgen häufiger eine Opioid-Ersatztherapie, wenn sie Cannabis konsumieren

In einer großen Studie mit 820 Menschen, die illegale Drogen konsumierten und sich einer Opioidagonist-Therapie unterzogen, war die Befolgung der Behandlung besser, wenn sie gleichzeitig mindestens täglich Cannabis konsumierten. Wissenschaftler des Zentrums für Substanzkonsum von British Columbia in Vancouver (Kanada) veröffentlichten ihre Ergebnisse in der Zeitschrift Addiction. Die Teilnehmer begannen ihre Behandlung mit Methadon oder Buprenorphin/Naloxon zwischen September 1996 und Mai 2016. Der wichtigste Zielparameter war die Beibehaltung der Behandlung, definiert als Beibehaltung der Behandlung (auf der Basis von Methadon oder Buprenorphin/Naloxon) für zwei aufeinanderfolgende 6-monatige Beobachtungszeiträume.

Mindestens täglicher Cannabiskonsum zusätzlich zu Methadon oder Buprenorphin war im Vergleich zu Nichtkonsumenten von Cannabis oder weniger Konsumierenden positiv mit einer Beibehaltung der Behandlung assoziiert. Die Autoren folgerten, dass bei „Menschen in Vancouver, die illegale Drogen konsumieren und mit einer Opioidagonist-Behandlung beginnen, mindestens täglicher Cannabiskonsum mit einer etwa 21 % größeren Wahrscheinlichkeit für die Beibehaltung der Therapie verglichen mit weniger als täglichen Konsum verbunden ist“.

Socías ME, Wood E, Lake S, Nolan S, Fairbairn N, Hayashi K, Shulha HP, Liu S, Kerr T, Milloy MJ. High-intensity cannabis use is associated with retention in opioid agonist treatment: a longitudinal analysis. Addiction, 20. September 2018 [Im Druck]

English

Science/Human: Drug addicts have higher retention to opioid replacement treatment if they use cannabis

In a large study with 820 people who used illicit drugs and underwent opioid agonist treatment retention to treatment was improved if they also used cannabis at least daily. Scientists of the British Columbia Centre on Substance Use in Vancouver, Canada, published these results in the journal Addiction. Participants initiated treatment with methadone or buprenorphine/naloxone between December 1996 and May 2016. The primary outcome was retention to the treatment, defined as remaining in in the treatment (methadone or buprenorphine/naloxone-based) for two consecutive 6-month follow-up periods.

At least daily cannabis use in addition to methadone or buprenorphine was positively associated with retention to the treatment compared to non-users of cannabis or less than daily users. Authors concluded that among “people who use illicit drugs initiating opioid agonist treatment in Vancouver, at least daily cannabis use was associated with approximately 21% greater odds of retention in treatment compared with less than daily consumption.”

Socías ME, Wood E, Lake S, Nolan S, Fairbairn N, Hayashi K, Shulha HP, Liu S, Kerr T, Milloy MJ. High-intensity cannabis use is associated with retention in opioid agonist treatment: a longitudinal analysis. Addiction, 20. September 2018 [Im Druck]

 

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany