Studie: Cannabis verhoogd pijnstillende werking opiaat oxycodon

05 maart 2018

Wetenschap/mens: Volgens een experimentele studie verhoogde cannabis de pijnstillende werking van het opiaat oxycodon

Volgens een experimentele studie met gezonde cannabisgebruikers verminderde de combinatie van het gebruik van het opiaat oxycodon en cannabis pijn, dit werd geschat aan de hand van de koude-druktest. De deelnemers kregen 2,5 of 5 mg Oxycodon of een placebo samen met gerookte cannabis met 5,6% THC en zonder THC en legde een hand in koud water. Onderzoekers aan de New York State Psychiatric Institute en Department of Psychiatry van de Columbia University, USA, deden metingen over de tijdsopname tot het geven van pijn (pijn drempel) en het verwijderen van de hand uit het water (pijn tolerantie).


Slechts 5 mg Oxycodon verhoogd de pijngrens en tolerantie. Z
o ook dat alleen actieve cannabis en 2,5 mg Oxycodon geen pijn veroorzaakt, dus ze verhogen de pijngrens en tolerantie in combinatie met elkaar. De auteurs concludeerden dat “Cannabis de pijnstillende werking van oxycodon verhoogd, hetgeen wijst op een synergie”.

Cooper ZD, Bedi G, Ramesh D, Balter R, Comer SD, Haney M. Impact of co-administration of oxycodone and smoked cannabis on analgesia and abuse liability. Neuropsychopharmacology, 5. Februar 2018 [im Druck]

Zie ook:

Het gebruik van cannabis en opiaten vermindert de opiaatinname en verbetert kwaliteit van leven