Chronische pijn is de meest voorkomende reden medicinaal gebruik cannabis

22 februari 2019

Wetenschap/mens: Chronische pijn is de voornaamste reden voor het medisch gebruik van cannabis in de VS

Meer dan 60 procent van de mensen in de VS die medische cannabis gebruiken doet dit voor het verlichten van chronische pijn, volgens een studie gepubliceerd in Februari in Health Affairs.” Wij hebben deze studie gedaan, omdat we wilden begrijpen de redenen waarom mensen cannabis medisch gebruiken en of de redenen voor het gebruik evidence-based zijn ,” Kevin Boehnke, een onderzoek-onderzoeker in het departement van anesthesiologie en de chronische pijn en vermoeidheid Onderzoekscentrum aan de Universiteit van Michigan in Ann Arbor, Verenigde Staten, zei dit in een persbericht.

De studie omvatte gegevens over medicinale cannabis licentiehouders in 20 staten. Meer dan 60 procent van hen zei dat ze op zoek waren naar verlichting voor “een evidence-based” chronische aandoening. Die omvatten chronische pijn, misselijkheid en braken veroorzaakt door chemotherapie.

Boehnke KF, Gangopadhyay S, Clauw DJ, Haffajee RL. Qualifying Conditions Of Medical Cannabis License Holders In The United States. Health Aff (Millwood). 2019;38(2):295-302.
UPI of 5 February 2019

Deutsch

Wissenschaft/Mensch: Chronische Schmerzen sind der Hauptgrund für die medizinische Verwendung von Cannabis in den USA

Laut einer im Februar veröffentlichten Studie in Health Affairs wollen mehr als 60 Prozent der Menschen, die medizinisches Cannabis verwenden, chronische Schmerzen lindern. “Wir haben diese Studie durchgeführt, weil wir wissen wollten, warum Menschen Cannabis medizinisch verwenden und ob diese Gründe evidenzbasiert sind.” Dies erklärte Kevin Boehnke, Wissenschaftler in der Abteilung für Anästhesiologie und des Forschungszentrums für chronische Schmerzen und Müdigkeit an der Universität von Michigan in Ann Arbor (USA), in einer Pressemitteilung.

Die Studie umfasste Daten über Inhaber von Lizenzen für medizinisches Cannabis in 20 Bundesstaaten. Mehr als 60 Prozent der Befragten gaben an, nach Linderung für eine „evidenzbasierte“ chronische Erkrankung zu suchen. Dazu gehören chronische Schmerzen, Übelkeit und Erbrechen durch Chemotherapie.

Boehnke KF, Gangopadhyay S, Clauw DJ, Haffajee RL. Qualifying Conditions Of Medical Cannabis License Holders In The United States. Health Aff (Millwood). 2019;38(2):295-302.
UPI vom 5. Februar 2019

English

Science/Human: Chronic pain is the main reason for the medical use of cannabis in the USA

More than 60 percent of people in the US who use medical cannabis want to relieve chronic pain, according to a study published February in Health Affairs. “We did this study because we wanted to understand the reasons why people are using cannabis medically and whether those reasons for use are evidence-based,” Kevin Boehnke, a research investigator in the Department of Anesthesiology and the Chronic Pain and Fatigue Research Center at University of Michigan in Ann Arbor, USA, said in a news release.

The study included data on medical cannabis license holders in 20 states. More than 60 percent of them said they were seeking relief for “an evidence-based” chronic condition. Those include chronic pain, nausea and vomiting brought on by chemotherapy.

Boehnke KF, Gangopadhyay S, Clauw DJ, Haffajee RL. Qualifying Conditions Of Medical Cannabis License Holders In The United States. Health Aff (Millwood). 2019;38(2):295-302.
UPI of 5 February 2019

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany