Analyse enquete patiëntentevredenheid medicinale cannabis Nederland (2016)

15 november 2017

Analysis survey patient satisfaction Medicinal Cannabis Netherlands

(For English summary scroll down)

9 mei 2016

Afgelopen jaar heeft Stichting PGMCG (patiënten groep medicinaal cannabis gebruikers) gedurende 6 maanden een enquete via internet uitgezet met betrekking tot ervaringen met voorgeschreven medicinale cannabis in Nederland. De aanleiding hiervoor waren kamervragen van D66 over het medicinale cannabisbeleid in Nederland. De beantwoording van deze vragen hadden vooral een ambtelijke strekking, waarbij niet de ervaringen van medicinale cannabisgebruikers zelf werden betrokken. Bij de recente beantwoording van kamervragen van de PvdA met betrekking tot medicinale cannabis blijkt bovendien dat er wordt verwezen naar verouderde bronnen.

PGMCG heeft op basis van een eerdere vraagstelling door het IACM (internationale associatie voor cannabis als medicijn) over medicinale cannabis 19 vragen opgesteld voor de Nederlandse context, waarbij de ervaringen van patiënten zelf met medicinale cannabis en ziektekostenverzekeringen aan de orde komen. De enquete is gedeeld op het KNMP , de IACM , Rollingstoned & Startpagina Medicinale cannabis, waarop in totaal 132 respondenten (48% vrouw & 52% man) vanuit alle regio’s van Nederland reageerden. Onder 85% van de respondenten is sprake van actueel medicinaal cannabisgebruik. Het gemiddelde cannabisgebruik is 2,5 gram per dag (thee/roken/verdampen).

Opvallend is dat alleen mannen voor ADHD, PTSS en depressie medicinale cannabis gebruiken bij deze indicaties/diagnoses. (vraag 9). De meest voorkomende/genoemde indicatie onder respondenten is chronische pijnbestrijding (14,5%) gevolgd door slaapstoornissen (10,6%), zowel bij mannen als vrouwen. Ook worden MS (6,1%), neuropatische pijn (6,1%) en kanker (4,5%) genoemd. Deze laatste 3 indicaties worden ook vergoed door sommige zorgverzekeraars. Hierna volgen Fibromyalgie (4,2%), ADHD (3,9%), COPD (2,9%), PTSS (2,9%), Depressie (2,9%), eetlust (2,9%) en reuma (2,2%)

Voor de duidelijkheid gaat het bij deze enquete om een respondentgroep die op recept van een arts/specialist medicinale cannabis voorgeschreven krijgen of kregen. Bij loslaten van deze variabele zouden er mogelijk meer respondenten zijn geweest, zoals bij de enquete van stichting iocob, met dien verstande dat minder valide antwoorden met betrekking tot ervaringen met medicinale Bedrocan-cannabissoorten beschikbaar zouden zijn, aangezien dan onduidelijker is of het om ervaringen met medicinaal gebruik van cannabis met of zonder recept gaat en welke ervaringen er zijn met ziektekosten-vergoedingen. In Nederland is bovendien sprake van een apart beleid ten aanzien van recreatief gebruik en medicinaal gebruik. 65% van de respondenten geeft dan ook aan voor medicinale cannabis op recept te hebben gekregen al ervaring te hebben met het gebruik van cannabis. (vraag 8)

Uit de resultaten blijkt dat 29 respondenten een vergoeding krijgen van hun zorgverzekeraar en 98 respondenten niet. Zorgverzekeraars met maximale vergoeding die genoemd werden: Zilveren Kruis Achmea, ZieZo basis, FBTO, ONVZ, AVERO, Gemeente TOP, Delta Loyd Extra (max 1500 euro per jaar), Friesland basis, Unive (max 100 euro per jaar) – Voor patiënten met indicaties: MS, neuropathie, aids/HIV, kanker & therapie-resistente glaucoom en geen vergoeding krijgen van de huidige zorgverzekeraar is het verstandig over te stappen naar een van de zorgverzekeraars die medicinale cannabis wel vergoeden.