THC kan nuttig zijn bij oudere patiënten met geriatrische pijn

15 september 2019

Wetenschap / Mens: THC kan nuttig zijn bij patiënten met geriatrische pijn

In een open onderzoek bij 40 patiënten ouder dan 80 jaar, die werden behandeld door pijn specialisten in Potsdam, Duitsland, werd aangetoond dat THC (dronabinol) de pijn vermindert.

De patiënten werden behandeld tussen maart 2017 en juli 2018.

Er werden geriatrische niet-palliatieve pijnpatiënten en geriatrische palliatieve patiënten bestudeerd.

Met THC bereikte 21 van de 40 geriatrische patiënten (52,5%) meer dan 30% pijnverlichting ,10% van de patiënten bereikte meer dan 50%.

Gemiddeld werden vier symptomen of bijwerkingen van een eerdere behandeling positief beïnvloed.

26% Van de patiënten melde bijwerkingen.

De auteurs concludeerden: “We tonen aan dat op cannabis gebaseerde geneesmiddelen een effectieve behandelingsoptie  is, met een laag risico (in dit geval dronabinol), die vroeg moet worden overwogen.”

Wendelmuth C, Wirz S, Torontali M, Gastmeier A, Gastmeier K. [Dronabinol in geriatric pain and palliative care patients : A retrospective evaluation of statutory-health-insurance-covered outpatient medical treatment]. [Article in German] Schmerz, 31. August 2019 [im Druck]

Deutsch

Wissenschaft/Mensch: THC kann bei Patienten mit geriatrischen Schmerzen hilfreich sein

In einer offenen Studie mit 40 geriatrischen Patienten über 80 Jahren, die von Schmerztherapeuten in Potsdam, Deutschland, behandelt wurden, konnte gezeigt werden, dass THC (Dronabinol) Schmerzen lindert. Die Patienten wurden zwischen März 2017 und Juli 2018 behandelt. Es wurden geriatrische, nicht-palliative Schmerzpatienten und geriatrische Palliativpatienten untersucht.

Mit THC erreichten 21 der 40 geriatrischen Patienten (52,5 %) eine Schmerzlinderung von mehr als 30 %, 10 % der Patienten von mehr als 50 %. Im Durchschnitt wurden etwa vier Symptome oder Nebenwirkungen im Zusammenhang mit einer früheren Behandlung positiv beeinflusst. 26 % der Patienten berichteten über Nebenwirkungen. Die Autoren schlossen: “Wir zeigen, dass Cannabis-basierte Medikamente (in diesem Fall Dronabinol) eine wirksame, risikoarme Behandlungsoption sind, die frühzeitig in Betracht gezogen werden sollte.”

Wendelmuth C, Wirz S, Torontali M, Gastmeier A, Gastmeier K. [Dronabinol in geriatric pain and palliative care patients : A retrospective evaluation of statutory-health-insurance-covered outpatient medical treatment]. [Article in German] Schmerz, 31. August 2019 [im Druck]

English

Science/Human: THC may be helpful in geriatric pain patients

In an open study with 40 geriatric patients over the age of 80 years treated by pain therapists in Potsdam, Germany,, bei der 3. Meldung dann, vergessen habe eine ASCII THC (dronabinol) was shown to reduce pain. Patients were treated between March 2017 and July 2018. Geriatric, nonpalliative pain patients and geriatric palliative patients were investigated.

By using THC, 21 of the 40 geriatric patients (52.5%) achieved pain relief of more than 30%, 10% of the patients of more than 50%. On average, about four symptoms or side effects related to previous treatment were positively influenced. 26% of patients reported side effects. Authors concluded: “We show that cannabis-based drugs (in this case dronabinol) are an effective, low-risk treatment option that should be considered early in therapy.”

Wendelmuth C, Wirz S, Torontali M, Gastmeier A, Gastmeier K. [Dronabinol in geriatric pain and palliative care patients : A retrospective evaluation of statutory-health-insurance-covered outpatient medical treatment]. [Article in German] Schmerz, 31. August 2019 [im Druck]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook:

Weetjes over Medicinale Cannabis
Er zijn veel misvattingen over cannabis als medicijn, vooral onder ouderen.