Een CBD-rijk hennepextract vermindert of stopt gebruik van opiaten bij patiënten met chronische pijn

26 november 2019

Wetenschap / Mens: Een CBD-rijk hennepextract kan het gebruik van opiaten verminderen bij patiënten met chronische pijn

Volgens een prospectieve studie met 97 patiënten gerekruteerd uit een eigen pijn management centrum in Philadelphia, USA, die een hennep extract dat rijk is aan CBD een 8 weken durend onderzoek afgerond wat heeft geholpen om opioïden verminderen.

Een eerste steekproef van 131 patiënten die werden gerekruteerd uit een privé pijnbestrijding centrum onderzochten de bevolking.

De patiënten moesten ten minste één jaar opiaten gebruiken .

Meer dan de helft van chronische pijnpatiënten (53%) verminderde of stopte zijn opiatengebruik binnen 8 weken na het toevoegen van het CBD-rijke hennepextract in hun regimes.

Bijna alle CBD gebruikers (94%) rapporteerde verbetering van kwaliteit van leven.

Auteurs schreven, dat “CBD  het gebruik van opiaten aanzienlijk kunnen verminderen en het verbeteren van chronische pijn en kwaliteit van de slaap bij patiënten die op dit moment  opioïden gebruiken voor pijnbestrijding.”

Capano A, Weaver R, Burkman E. Bewertung der Auswirkungen von CBD-Hanfextrakt auf Opioidkonsum und Lebensqualität bei chronischen Schmerzpatienten: eine prospektive Kohortenstudie. Nachdiplom Med. 2019 Nov 12:1-6.

Science/Human: A CBD-rich hemp extract may reduce opiate use in chronic pain patients

According to a prospective study with 97 patients recruited from a private pain management centre in Philadelphia, USA, who completed an 8-week study a hemp extract rich in CBD helped to reduce opioids. An initial sample of 131 patients was recruited from a private pain management centre’s investigative population. Patients had to be on opioids for at least one year.

Over half of chronic pain patients (53%) reduced or eliminated their opioids within 8 weeks after adding CBD-rich hemp extract to their regimens. Almost all CBD users (94%) reported quality of life improvements. Authors wrote, that “CBD could significantly reduce opioid use and improve chronic pain and sleep quality among patients who are currently using opioids for pain management.”

Capano A, Weaver R, Burkman E. Bewertung der Auswirkungen von CBD-Hanfextrakt auf Opioidkonsum und Lebensqualität bei chronischen Schmerzpatienten: eine prospektive Kohortenstudie. Nachdiplom Med. 2019 Nov 12:1-6.

Wissenschaft/Mensch: Ein CBD-reicher Hanfextrakt kann den Opiatgebrauch bei chronischen Schmerzpatienten reduzieren

Laut einer prospektiven Studie mit 97 Patienten, die aus einem privaten Schmerzzentrum in Philadelphia, USA, rekrutiert wurden und eine 8-wöchige Studie absolvierten, trug ein CBD-reicher Hanfextrakt zur Reduktion von Opioiden bei. Zunächst wurde eine Stichprobe von 131 Patienten rekrutiert. Die Patienten mussten mindestens ein Jahr lang Opioide eingenommen haben.

Mehr als die Hälfte der chronischen Schmerzpatienten (53 %) reduzierte oder eliminierte ihre Opioide innerhalb von 8 Wochen, nachdem sie CBD-reiches Hanfextrakt in ihr Programm aufgenommen hatten. Fast alle CBD-Anwender (94 %) berichteten von einer Verbesserung der Lebensqualität. Die Autoren schrieben, dass das „CBD den Einsatz von Opioiden signifikant reduzieren und die chronischen Schmerzen und die Schlafqualität bei Patienten verbessern könnte, die derzeit Opioide zur Schmerzlinderung verwenden”.

Capano A, Weaver R, Burkman E. Bewertung der Auswirkungen von CBD-Hanfextrakt auf Opioidkonsum und Lebensqualität bei chronischen Schmerzpatienten: eine prospektive Kohortenstudie. Nachdiplom Med. 2019 Nov 12:1-6.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook