Volgens onderzoek verlicht Cannabis pijn bij patiënten met Endometriose

11 november 2019

Wetenschap / Mens: Cannabis kan pijn verlichten bij patiënten met endometriose

Volgens een onderzoek van 240 patiënten en verslagen van 137 gehospitaliseerde patiënten die lijden aan endometriose, gaven de meeste deelnemers aan dat cannabis zeer of matig effectief is. Het onderzoek werd uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Pennsylvania in Philadelphia, USA. Beide groepen werden vragen gesteld over het gebruik van cannabis en CBD inname en de impact hiervan.

Van de 240 deelnemers aan de enquête zei 32% dat ze cannabis hebben geprobeerd, de meerderheid van deze deelnemers (68%) verklaarde dat cannabis zeer of matig effectief is. Van de 124 respondenten in de kliniek meldden 47% van de patiënten cannabis te hebben geprobeerd, terwijl de meerderheid van de patiënten (76%) verklaarde dat cannabis  zeer of matig effectief was. CBD is minder vaak ingedeeld als licht of middelmatig efficiënt (46% en 65%) in de twee groepen. De auteurs concludeerden dat zowel cannabis en CBD als ” door de meerderheid van de vrouwen die het hebben geprobeerd werd geclassificeerd, als matig of zeer effectief tegen pijn in het bekken, maar de cannabis wordt als effectiever beschreven dan CBD”.

Reinert AE, Hibner M. Self-Reported Efficacy of Cannabis for Endometriosis Pain. J Minimal Inv Gynecol 2019;26(7):S27.

Deutsch

Wissenschaft/Mensch: Cannabis kann bei Patienten mit Endometriose Schmerzen lindern

Laut einer Umfrage mit 240 Patienten und Berichten von 137 Klinikpatienten, die an Endometriose leiden, gaben die meisten Teilnehmer an, dass Cannabis sehr oder mäßig wirksam sei. Die Umfrage wurde von Forschern der University of Pennsylvania in Philadelphia, USA, durchgeführt. Beide Gruppen wurden nach Cannabiskonsum und CBD-Aufnahme sowie deren Auswirkungen befragt.

Von 240 Teilnehmern der Umfrage gaben 32 % an, Cannabis ausprobiert zu haben, wobei die Mehrheit dieser Teilnehmer (68 %) angab, dass Cannabis sehr oder mäßig wirksam sei. Von 124 antwortenden Klinik Patienten gaben 47 % an, Cannabis ausprobiert zu haben, während die Mehrheit der Patienten (76 %) angab, dass Cannabis sehr oder mäßig wirksam sei. CBD wurde in den beiden Gruppen weniger oft als sehr oder mäßig wirksam (46 % und 65 %) eingestuft. Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass sowohl Cannabis als auch CBD “von der Mehrheit der Frauen, die sie ausprobiert haben, als mäßig oder sehr wirksam gegen Beckenschmerzen eingestuft werden, wobei Marihuana als wirksamer als CBD beschrieben wird”.

Reinert AE, Hibner M. Self-Reported Efficacy of Cannabis for Endometriosis Pain. J Minimal Inv Gynecol 2019;26(7):S27.

English

Science/Human: Cannabis may reduce pain in patients with endometriosis

According to a survey with 240 patients and reports by 137 clinic patients suffering from endometriosis most participants reported, that cannabis was very or moderately effective. The survey was conducted by researchers of the University of Pennsylvania in Philadelphia, USA. Both groups were asked on cannabis use and CBD intake and their effects.

Of 240 survey participants responding, 32% reported having tried cannabis, with the majority of these participants 68% reporting cannabis to be very or moderately effective. Of 124 clinic participants responding, 47% reported having tried cannabis, with the majority of patients 76% reporting cannabis to be very or moderately effective. CBD was rated less often as to be very or moderately effective (46% and 65%) in the 2 groups. Authors concluded that both cannabis and CBD “are reported as moderately or very effective for pelvic pain by the majority of women who have tried them, with marijuana reported as more effective than CBD.”

Reinert AE, Hibner M. Self-Reported Efficacy of Cannabis for Endometriosis Pain. J Minimal Inv Gynecol 2019;26(7):S27.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook: