Volgens enquête kan een behandeling met Cannabis zeer effectief zijn bij endometriose

08 februari 2019

Wetenschap/mens: Volgens een enquête kan een behandeling met cannabis bij endometriose zeer effectief zijn

Volgens een enquête met 484 vrouwen die leven in Australië met endometriose, was cannabis zeer effectief in het verlichten van de pijn. De resultaten van de studie door wetenschappers van het NICM gezondheid onderzoek instituut Western Sydney University (Australië) werden gepubliceerd in BMC complementaire en alternatieve geneeskunde. Een online-enquête werd verspreid via sociale media. Vrouwen mochten deelnemen aan de enquête als ze tussen de 18 en 45 jaar waren, wonen in Australië en een diagnose hadden van endometriose.

De meest gebruikte vormen van zelfmanagementstrategie waren hitte (70%), ontspanning (68%) en meditatie of ademhalingsoefeningen (47%). Cannabis, warmte, CBD olie en hennep en veranderingen in het dieet werden het hoogst beoordeeld in termen van zelf-gerapporteerde werkzaamheid in het verlichten van de pijn. Lichamelijke oefeningen dergelijke als Yoga/Pilates, stretching en oefening zijn ingedeeld als minder effectief. De auteurs schreven dat “vrouwen die cannabis consumeren, de hoogste werkzaamheid in de self assessment hebben”.

Endometriose is een chronische ziekte waarbij het endometrium ofwel baarmoederslijmvlies zich buiten de baarmoederholte bevindt. De exacte oorsprong van endometriose is tot op heden niet gekend.

Armour M, Sinclair J, Chalmers KJ, Smith CA. Self-management strategies amongst Australian women with endometriosis: a national online survey. BMC Complement Altern Med. 2019;19(1):17.

Deutsch

Wissenschaft/Mensch: Laut einer Umfrage kann Cannabis bei der Selbstbehandlung von Endometriose sehr wirksam sein

Laut einer Umfrage mit 484 in Australien lebenden Frauen mit Endometriose war Cannabis sehr wirksam bei der Schmerzlinderung. Die Ergebnisse der Studie von Wissenschaftlern des NICM Health Research Institute der Western Sydney University (Australien) wurden in BMC Complementary and Alternative Medicine veröffentlicht. Eine Online-Umfrage wurde über soziale Medien verbreitet. Es waren Frauen berechtigt, an der Umfrage teilzunehmen, wenn sie zwischen 18 und 45 Jahre alt waren, in Australien lebten und eine Endometriose-Diagnose hatten.

Die am häufigsten verwendeten Formen der Selbstmanagement-Strategie waren Wärme (70 %), Ruhe (68 %) und Meditations- oder Atemübungen (47 %). Cannabis, Hitze, Hanf/CBD-Öl und Änderungen in der Ernährung wurden hinsichtlich der selbstberichteten Wirksamkeit bei der Schmerzlinderung am höchsten bewertet. Körperliche Übungen wie Yoga/Pilates, Stretching und Bewegung wurden als weniger effektiv eingestuft. Die Autoren schrieben, dass “Frauen, die Cannabis konsumieren, die höchste Wirksamkeit bei der Selbsteinschätzung aufweisen”.

Armour M, Sinclair J, Chalmers KJ, Smith CA. Self-management strategies amongst Australian women with endometriosis: a national online survey. BMC Complement Altern Med. 2019;19(1):17.

English

Science/Human: Cannabis may be highly effective in the self-management of endometriosis according to survey

According to a survey with 484 women with endometriosis living in Australia cannabis was highly effective in pain reduction. Results of the study by scientists of NICM Health Research Institute of Western Sydney University, Australia, were published in BMC Complementary and Alternative Medicine. An online survey was distributed via social media. Women were eligible to answer the survey if they were 18-45, lived in Australia, and had a confirmed diagnosis of endometriosis.

The most common forms of self-management strategies used were heat (70%), rest (68%), and meditation or breathing exercises (47%). Cannabis, heat, hemp/CBD oil, and dietary changes were the most highly rated in terms of self-reported effectiveness in pain reduction. Physical interventions such as yoga/Pilates, stretching, and exercise were rated as being less effective. Authors wrote that “women using cannabis reported the highest self-rated effectiveness.”

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany