Dagelijkse consumptie van cannabis vermindert of vervangt illegaal opiaat gebruik bij chronische pijnpatiënten

13 december 2019

Wetenschap / Mens: De frequentie van illegaal opioïde gebruik bij patiënten met chronische pijn is lager bij het dagelijks gebruik van cannabis

De studie omvatte de gegevens van 1.152 Canadezen met een gemiddelde van 49 jaar met ernstige of aanhoudende pijn tussen 2014 en 2017. Over het geheel genomen rapporteerde 40% over de dagelijkse illegale opioïde consumptie en 36 % boven het dagelijks cannabisgebruik gedurende ten minste zes maanden durende follow-up periode. De meest genoemde redenen voor het therapeutisch gebruik van cannabis waren pijn (36%), slaapproblemen (35%), stress (31%) en misselijkheid (30%).

Het dagelijks cannabisgebruik werd geassocieerd met een significant lager dagelijks illegaal gebruik van opioïden (aangepaste odds ratio 0,50). De auteurs concludeerden dat deze “resultaten inzicht geven ondanks de beperkingen van de longitudinale sectionele studie die cannabis geconsumeerd hebben bij mensen met chronische pijn, de geneesmiddelen kunnen als een aanvulling of vervanging van illegale opiaten dienen.”

Lake S, Walsh Z, Kerr T, Cooper ZD, Buxton J, Wood E,Ware MA, Milloy MJ. The Effectiveness of Topical Cannabidiol Oil in Symptomatic Relief of Peripheral Neuropathy of the Lower Extremities. Curr Pharm Biotechnol. PLOS x, 19. November 2019 [im Druck]

Science/Human: Frequency of illegal opioid use in chronic pain patients is lower in daily cannabis users

The study included data from 1152 Canadians with the median age of 49 years with major or persistent pain between 2014 and 2017. In total, 40% reported daily illicit opioid use, and 36% reported daily cannabis use during at least one 6-month follow-up period. The most commonly reported therapeutic reasons for cannabis use were pain (36%), sleep (35%), stress (31%), and nausea (30%).

Daily cannabis use was associated with significantly lower daily illicit opioid use (adjusted odds ratio 0.50). Authors concluded that despite study limitations these “findings provide longitudinal observational evidence that cannabis may serve as an adjunct to or substitute for illicit opioid use among PWUD (people who use drugs) with chronic pain.”

Lake S, Walsh Z, Kerr T, Cooper ZD, Buxton J, Wood E,Ware MA, Milloy MJ. The Effectiveness of Topical Cannabidiol Oil in Symptomatic Relief of Peripheral Neuropathy of the Lower Extremities. Curr Pharm Biotechnol. PLOS x, 19. November 2019 [im Druck]

Wissenschaft/Mensch: Die Häufigkeit des illegalen Opioidkonsums bei Patienten mit chronischen Schmerzen ist bei täglichem Cannabiskonsum geringer

Die Studie umfasste Daten von 1152 Kanadiern von durchschnittlich 49 Jahren mit starken oder anhaltenden Schmerzen zwischen 2014 und 2017. Insgesamt berichteten 40 % über täglichen illegalen Opioidkonsum und 36 % über täglichen Cannabiskonsum während eines mindestens sechsmonatigen Follow-up-Zeitraums. Die am häufigsten genannten therapeutischen Gründe für Cannabiskonsum waren Schmerzen (36 %), Schlafprobleme (35 %), Stress (31 %) und Übelkeit (30 %).

Der tägliche Cannabiskonsum war mit einem deutlich geringeren täglichen illegalen Opioidkonsum verbunden (angepasste Odds Ratio 0,50). Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass diese “Ergebnisse trotz der Einschränkungen der Längstschnittsstudie Erkenntnisse liefern, dass Cannabis bei Menschen mit chronischen Schmerzen, die Drogen konsumieren, als Ergänzung oder Ersatz für illegalen Opioidkonsum dienen kann”.

Lake S, Walsh Z, Kerr T, Cooper ZD, Buxton J, Wood E,Ware MA, Milloy MJ. The Effectiveness of Topical Cannabidiol Oil in Symptomatic Relief of Peripheral Neuropathy of the Lower Extremities. Curr Pharm Biotechnol. PLOS x, 19. November 2019 [im Druck]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook