Eenvoudigere toegang tot medicinale cannabis kan de vraag naar opiaten verminderen bij mensen met pijn

29 april 2020

Wetenschap / mensen: Toegang tot cannabis kan de vraag naar opiaten verminderen bij mensen met pijn

Volgens een online onderzoek onder 155 pijnpatiënten, uitgevoerd door onderzoekers van de John Hopkins University School of Medicine in Baltimore, VS, zou toegang tot cannabis  het gebruik van opiaten kunnen verminderen bij pijnpatiënten.

Volwassenen die het huidige gebruik van een opiaten pijnbehandeling en 30 dagen blootstelling aan cannabis rapporteerden, voltooiden twee hypothetische aankooptaken waarbij deelnemers ofwel cannabis per gram of eenheden van hun opioïden konden kopen, en twee hypothetische taken waarbij beide gelijktijdig beschikbaar waren en de prijs van één middel steeg terwijl de andere constant werd gehouden.

De vraagintensiteit was aanzienlijk verminderd en de elasticiteit van de vraag naar zowel cannabis als opioïden nam significant toe wanneer het alternatieve product beschikbaar was, hoewel de verminderingen in cannabisgebruik sterker waren dan bij opioïdengebruik wanneer het alternatieve product aanwezig was.

De auteurs concludeerden dat hun “gegevens gedragsmatig bewijs leveren dat toegang tot cannabis de vraag naar opioïden bij mensen met pijn enigszins kan verminderen”.

Wissenschaft/Mensch: Cannabis-Zugang kann die Nachfrage nach Opioiden bei Menschen mit Schmerzen verringern

Laut einer Online-Umfrage mit 155 Schmerzpatienten, die von Forschern der John Hopkins University School of Medicine in Baltimore, USA, durchgeführt wurde, könnte der Zugang zu Cannabis den Opioidkonsum bei Schmerzpatienten verringern. Erwachsene, die über den aktuellen Konsum von Opioiden zur Schmerzbehandlung und eine 30 Tage zurückliegende Cannabisexposition berichteten, absolvierten zwei hypothetische Kaufaufgaben, bei denen die Teilnehmer entweder Cannabis grammweise oder Einheiten ihrer Opioide kaufen konnten, und zwei hypothetische Aufgaben, bei denen beide gleichzeitig verfügbar waren und der Preis des einen Mittels stieg, während der andere konstant gehalten wurde.

Die Nachfrageintensität wurde deutlich verringert und die Nachfrageelastizität sowohl für Cannabis als auch für Opioide deutlich erhöht, wenn die alternative Ware verfügbar war, obwohl die Verringerungen beim Cannabiskonsum ausgeprägter waren als beim Opioidkonsum bei Vorhandensein der alternativen Ware. Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass ihre “Daten verhaltensökonomische Belege dafür liefern, dass der Zugang zu Cannabis die Nachfrage nach Opioiden bei Personen, die Schmerzen haben, geringfügig reduzieren kann”.

Science/Human: Cannabis access may reduce the demand for opioids in people with pain

According to an online survey with 155 pain patients conducted by researchers of John Hopkins University School of Medicine in Baltimore, USA, access to cannabis may reduce opioid use in pain patients. Adults reporting current use of opioids for pain management and past 30-day cannabis exposure completed two hypothetical purchase tasks in which only grams of cannabis or units of participants’ opioids were available for purchase, and two hypothetical tasks in which both were concurrently available and the price of one drug increased whereas the other was kept constant.

Demand intensity was significantly reduced and demand elasticity was significantly increased for both cannabis and opioids when the alternate commodity was available, although the reductions in cannabis consumption were more pronounced than they were for opioid consumption in the presence of the alternate commodity. Authors concluded that their “data provide behavioral economic evidence that cannabis access may modestly reduce demand for opioids in persons who have pain.”

Bergeria CL, Dolan SB, Johnson MW, Campbell CM, Dunn KE. Evaluating the co-use of opioids and cannabis for pain among current users using hypothetical purchase tasks. J Psychopharmacol. 2020:269881120914211

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook