Volgens onderzoek kan de helft van patiënten met lage rugpijn opiaten vervangen door cannabis

03 februari 2020

Wetenschap / Mens: Ongeveer de helft van patiënten met lage rugpijn kon opioïde consumptie door cannabis gebruik volledig stoppen

In een lang durende studie van 61 patiënten met rugpijn, werden opioïden gebruikt. Ongeveer de helft van hen kon het gehele gebruik van opioïden stoppen na het begin van de cannabis therapie te voltooien , wat een aantal jaren duurde. Dit observatie onderzoek werd uitgevoerd op één locatie, namelijk in de medische praktijk van Jeffrey Y. Hergenrather. De patiënten kregen aanbevelingen om cannabis te gebruiken om hun pijn te verlichten in de onderrug.

De auteurs bevonden dat 50,8% in staat waren om het gebruik van opioïden geheel te stoppen, dit heeft gemiddeld 6,4 jaar geduurd, op twee patiënten na die werden uitgesloten en stopte. Voor de 29 patiënten (47,5%) die niet stopten met opioïden, kunnen 9 (31%) de dosis opioïde verminderen, 3 (10%) dezelfde beginwaarde hielden en 17 (59%) de dosis verhoogde. De auteurs concludeerden dat “in deze lange-termijn observationele studie cannabis inname als een alternatief voor het voorschrijven van opioïden in iets meer dan de helft van de patiënten met pijn in de rug en als een supplement voor het verminderen van het gebruik werkte bij sommige chronische opioïdengebruikers.”

Takakuwa KM, Hergenrather JY, Shofer FS, Schears RM. The Impact of Medical Cannabis on Intermittent and Chronic Opioid Users with Back Pain: How Cannabis Diminished Prescription Opioid Usage. Cannabis Cannabinoid Res. 9. Januar 2020. [im Druck]

Science/Human: About half of patients with low back pain were able to stop all opioid use after imitating cannabis use

In a long-term study with 61 patients with low back pain, who used opioids, about half of them were able to stop all opioid usage after initiating cannabis use, which took several years. This observational study was conducted at a single site, the medical practice of Jeffrey Y. Hergenrather. Cannabis recommendations were provided to patients as a way to mitigate their low back pain.

Authors found that 50.8% were able to stop all opioid usage, which took a median of 6.4 years after excluding two patients. For those 29 patients (47.5%) who did not stop opioids, 9 (31%) were able to reduce opioid use, 3 (10%) held the same baseline, and 17 (59%) increased their usage. Authors concluded that in “this long-term observational study, cannabis use worked as an alternative to prescription opioids in just over half of patients with low back pain and as an adjunct to diminish use in some chronic opioid users.”

Takakuwa KM, Hergenrather JY, Shofer FS, Schears RM. The Impact of Medical Cannabis on Intermittent and Chronic Opioid Users with Back Pain: How Cannabis Diminished Prescription Opioid Usage. Cannabis Cannabinoid Res. 9. Januar 2020. [im Druck]

Wissenschaft/Mensch: In einer Langzeitstudie konnte etwa die Hälfte der Patienten mit Kreuzschmerzen dank Cannabis die Opioideinnahme vollständig beenden

In einer Langzeitstudie mit 61 Patienten mit Rückenschmerzen wurden Opioide eingesetzt. Etwa die Hälfte von ihnen konnte nach Beginn einer Cannabistherapie die gesamte Opioideinnahme beenden, was mehrere Jahre dauerte. Diese Beobachtungsstudie wurde an einem einzigen Ort durchgeführt, nämlich in der medizinischen Praxis von Jeffrey Y. Hergenrather. Den Patienten wurden Cannabis-Empfehlungen gegeben, um ihre Schmerzen im unteren Rückenbereich zu lindern.

Die Autoren fanden heraus, dass 50,8% in der Lage waren, die gesamte Opioideinnahme zu stoppen, was im Median 6,4 Jahre dauerte, nachdem zwei Patienten ausgeschlossen worden waren. Von den 29 Patienten (47,5%), die die Einnahme von Opioiden nicht einstellten, konnten 9 (31%) die Opioideinnahme reduzieren, 3 (10%) hielten den gleichen Ausgangswert ein und 17 (59%) steigerten die Einnahme. Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass “in dieser Langzeitbeobachtungsstudie die Cannabiseinnahme als Alternative zu verschreibungspflichtigen Opioiden bei etwas mehr als der Hälfte der Patienten mit Rückenschmerzen und als Ergänzung zur Verringerung der Verwendung bei einigen chronischen Opioidkonsumenten funktionierte”.

Takakuwa KM, Hergenrather JY, Shofer FS, Schears RM. The Impact of Medical Cannabis on Intermittent and Chronic Opioid Users with Back Pain: How Cannabis Diminished Prescription Opioid Usage. Cannabis Cannabinoid Res. 9. Januar 2020. [im Druck]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook