Cannabis geeft een verbetering van de symptomen bij patiënten met kanker ondanks verlaging dosering opiaten

19 maart 2020

Wetenschap / Mens: Cannabis geeft een verbetering van de symptomen bij patiënten met kanker ondanks de verlaging van opiaat dosering

Wetenschappers van het Inspira Health Network in Vineland, Verenigde Staten, onderzochten de gelijktijdige toediening van cannabis bij de behandeling van kanker-gerelateerde symptomen. De gemeten fysieke en emotionele symptomen en opiaten omgezet in Morfine Milligram Equivalentie (MME). Zij identificeerden 232 patiënten, van wie er 95 geen cannabis en 137 wel cannabis consumeerde.

Pijn, fysieke en algemene symptomen werden gemeten met de Symptomen Schaal voor kankersymptomen (ESAS), dat verbeterde significant bij beide groepen. Echter toonde alleen de groep die cannabis gebruikte significante verbeteringen in de emotionele symptomen. Bovendien is gebruik opiaten toegenomen met 23% in de niet-cannabisgroep, maar bleef dit stabiel in de cannabisgroep. De auteurs concludeerden dat cannabis “de ESAS waarden verbeteren van kankerpatiënten ondanks de verlaging van de dosis opiaten en moet worden beschouwd als een levensvatbaar adjuvante therapie voor de palliatieve behandeling”.

Pawasarat IM, Schultz EM, Frisby JC, Mehta S, Angelo MA, Hardy SS, Kim TWB. The Efficacy of Medical Marijuana in the Treatment of Cancer-Related Pain. J Palliat Med, 26. Februar 2020. [im Druck]

Wissenschaft/Mensch: Cannabis verbesserte die Symptome bei Krebspatienten trotz reduzierter Opioiddosis

Wissenschaftler des Inspira Health Network in Vineland, USA, untersuchten die zusätzliche Verabreichung von Cannabis bei der Behandlung von krebsbedingten Symptomen. Die gemessenen körperlichen und emotionalen Symptome und der Opiatkonsum wurden in Morphine-Milligramm-equivalente (MME) umgerechnet. Sie identifizierten 232 Patienten, von denen 95 kein Cannabis und 137 Cannabis konsumierten.

Schmerzen, körperliche und Gesamtsymptome, die mit der Symptomskala für Krebssymptome (ESAS) gemessen wurden, verbesserten sich bei beiden Gruppen signifikant. Allerdings zeigten nur Cannabiskonsumenten signifikante Verbesserungen der emotionalen Symptome. Darüber hinaus nahm der Opiatkonsum nur in der Nicht-Cannabis-Gruppe um 23 % zu, während er in der Cannabis-Gruppe stabil blieb. Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass Cannabis “die ESAS-Werte von Onkologie-Patienten trotz der Reduzierung der Opioiddosis verbesserte und als eine praktikable adjuvante Therapie für die palliative Behandlung betrachtet werden sollte”.

Pawasarat IM, Schultz EM, Frisby JC, Mehta S, Angelo MA, Hardy SS, Kim TWB. The Efficacy of Medical Marijuana in the Treatment of Cancer-Related Pain. J Palliat Med, 26. Februar 2020. [im Druck]

Science/Human: Cannabis improved symptoms in cancer patients despite reduced opioid dose

Scientists of the Inspira Health Network in Vineland, USA, investigated additional cannabis administration in the management of cancer -related symptoms. They measured physical and emotional symptoms and opiate consumption converted in morphine milligram equivalents (MME). They identified 232 patients, of whom 95 did not use cannabis and 137 used cannabis.

Pain, physical and total symptoms measured with a symptom scale for cancer symptoms (ESAS) significantly improved for both groups. However, only cannabis users showed significant improvements in emotional symptoms. In addition, opiate use increased only in the non-cannabis group by 23%, while it remained stable in the cannabis group. Authors concluded, that cannabis “improved oncology patients’ ESAS scores despite opioid dose reductions and should be considered a viable adjuvant therapy for palliative management.”

Pawasarat IM, Schultz EM, Frisby JC, Mehta S, Angelo MA, Hardy SS, Kim TWB. The Efficacy of Medical Marijuana in the Treatment of Cancer-Related Pain. J Palliat Med, 26. Februar 2020. [im Druck]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook