Cannabis blad poeder vermindert pijn, angst en depressie bij patiënten met kanker

27 december 2019

Wetenschap / Mens: Cannabis blad poeder vermindert de pijn bij patiënten met kanker

In een studie met 24 kankerpatiënten verminderde cannabis blad poeder pijn, angst en depressie. De studie werd uitgevoerd door een aantal Ayurvedische instituten in India, met inbegrip van de Gujarat Ayurved University in Jamnagar. Ayurveda raadt gebruik van Shodhita (bewerkte) Bhanga (Cannabis) voor het beheer van de pijn aan, maar er is geen onderzoek uitgevoerd tot nu toe op de klinische effectiviteit. Onderzoekers dienden in water gewassen verwerkte Cannabis bladeren vermalen tot poeder gevulde capsules toe in een dosis van 250 mg driemaal per dag. Dit was een onderzoek zonder controlegroep.

Verscheidene bekende metingen van de pijn, angst en depressie werden in aanvulling op de prestaties score door Eastern Cooperative Oncology Group en de Karnofsky score, metingen van algemene welzijn toegepast. Onderzoekers ontdekten dat de Ayurvedische cannabis poeder “ kanker geinduceerde pijn, angst en depressie significant verlicht en geen grote nadelige gevolgen heeft en ontwenningsverschijnselen veroorzaken tijdens de proefperiode.”

Tavhare SD, Acharya R, Reddy RG, Dhiman KS. Management of chronic pain with Jalaprakshalana (water-wash) Shodhita (processed) Bhanga (Cannabis sativa L.) in cancer patients with deprived quality of life: An open-label single arm clinical trial. Ayu. 2019;40(1):34-43.

 

Science/Human: Cannabis leaf powder reduces pain in cancer patients

in a study with 24 cancer patients cannabis leaf powder reduced pain, anxiety and depression. The study was conducted by several Ayurvedic institutes across India, including the Gujarat Ayurved University in Jamnagar. Ayurveda recommends use of Shodhita (Processed) Bhanga (Cannabis) for the management of pain but no research has been carried out so far on its clinical effectiveness. Researchers administered waterwash processed Cannabis leaves powder filled in capsule at a dose of 250 mg thrice a day. This was a single arm study without a control group.

Several well-known measures of pain, anxiety and depression were applied in addition to the performance score by Eastern Cooperative Oncology Group and the Karnofsky score, measures of general well-being. Researchers found that the Ayurvedic cannabis powder “relieves cancerinduced pain, anxiety and depression significantly and does not cause any major adverse effect and withdrawal symptoms during trial period.”

Tavhare SD, Acharya R, Reddy RG, Dhiman KS. Management of chronic pain with Jalaprakshalana (water-wash) Shodhita (processed) Bhanga (Cannabis sativa L.) in cancer patients with deprived quality of life: An open-label single arm clinical trial. Ayu. 2019;40(1):34-43.

 

Wissenschaft/Mensch: Cannabisblattpulver reduziert Schmerzen bei Krebspatienten

In einer Studie mit 24 Krebspatienten reduzierte Cannabisblattpulver Schmerzen, Ängste und Depressionen. Die Studie wurde von mehreren ayurvedischen Instituten in ganz Indien durchgeführt, einschließlich der Gujarat Ayurveda Universität in Jamnagar. Ayurveda empfiehlt die Verwendung von Shodhita (verarbeitetes) Bhanga (Cannabis) für die Behandlung von Schmerzen, aber es wurde bisher keine Forschung über seine klinische Wirksamkeit durchgeführt. Forscher verabreichten wassergewaschenes, verarbeitetes Cannabisblattpulver, das in Kapseln mit einer Dosis von 250 mg dreimal täglich abgefüllt wurde. Dies war eine einarmige Studie ohne Kontrollgruppe.

Es wurden mehrere bekannte Messverfahren für Schmerzen, Angst und Depressionen und zusätzlich zum Leistungsscore der Eastern Cooperative Oncology Group und den Karnofsky-Score, eine Maßzahl der allgemeinen Gesundheit, durchgeführt. Die Forscher fanden heraus, dass das ayurvedische Cannabispulver “krebsbedingte Schmerzen, Angst und Depressionen signifikant lindert und während der Versuchsphase keine größeren unerwünschten Wirkungen und Entzugserscheinungen verursacht”.

Tavhare SD, Acharya R, Reddy RG, Dhiman KS. Management of chronic pain with Jalaprakshalana (water-wash) Shodhita (processed) Bhanga (Cannabis sativa L.) in cancer patients with deprived quality of life: An open-label single arm clinical trial. Ayu. 2019;40(1):34-43.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook