Cannabidiol (CBD) gaat direct naar de mitochondriën van kankercellen, om ze te doden

28 oktober 2019

Wetenschap / Cellen: CBD gaat direct af op de mitochondriën van kankercellen, om ze te doden

De kankerremmende eigenschappen van de niet psychedelische cannabinoïde cannabidiol (CBD), zijn aangetoond in verschillende kankercellen.

Verschillende moleculaire doelen werden voorgesteld voor CBD, waaronder cannabinoïde receptoren en sommige ionenkanalen.

Nu hebben onderzoekers aan de Universiteit van Colima in Mexico aangetoont, dat leukemiecellen, maar geen gezonde bloedcellen, erg gevoelig zijn voor CBD behandelingen.

Het CBD effect is niet afhankelijk van cannabinoïde receptoren of plasmamembraan kanalen.

In plaats daarvan richt CBD zich op mitochondriën, de energiecentrales van cellen en verandert hun vermogen om met calcium om te gaan.

CBD veroorzaakt een mitochondriale calcium overdaad en de celdood.

Olivas-Aguirre M, Torres-López L, Valle-Reyes JS, Hernández-Cruz A, Pottosin I, Dobrovinskaya O. Cannabidiol directly targets mitochondria and disturbs calcium homeostasis in acute lymphoblastic leukemia. Cell Death Dis. 2019;10(10):779.

 

Deutsch

Wissenschaft/Zellen: CBD zielt direkt auf die Mitochondrien von Krebszellen, um sie abzutöten

Die krebshemmenden Eigenschaften des nicht psychedelischen Cannabinoids Cannabidiol (CBD) wurden an verschiedenen Krebszellen nachgewiesen. Verschiedene molekulare Angriffspunkte für CBD wurden vorgeschlagen, darunter Cannabinoidrezeptoren und einige Ionenkanäle.

Jetzt haben Forscher der Universität Colima in Mexiko gezeigt, dass Leukämiezellen, aber keine gesunden Blutzellen, sehr empfindlich auf CBD-Behandlungen reagieren. Der CBD-Effekt hängt nicht von Cannabinoidrezeptoren oder Plasmamembrankanälen ab. Stattdessen zielt CBD direkt auf Mitochondrien, die Kraftwerke der Zellen, und verändert ihre Fähigkeit, mit Kalzium umzugehen. CBD verursacht eine mitochondriale Kalziumüberlastung und den Zelltod.

Olivas-Aguirre M, Torres-López L, Valle-Reyes JS, Hernández-Cruz A, Pottosin I, Dobrovinskaya O. Cannabidiol directly targets mitochondria and disturbs calcium homeostasis in acute lymphoblastic leukemia. Cell Death Dis. 2019;10(10):779.

English

Science/Cells: CBD directly targets mitochondria of cancer cells to kill them

Anticancer properties of non-psychedelic cannabinoid cannabidiol (CBD) have been demonstrated on different cancer cells. Different molecular targets for CBD were proposed, including cannabinoid receptors and some ion channels.

Now researchers from the University of Colima, Mexico, have shown shown that leukaemia cells, but not healthy blood cells are highly sensitive to CBD treatment. CBD effect does not depend on cannabinoid receptors or plasma membrane channels. Instead, CBD directly targets mitochondria, the powerhouses of the cells, and alters their capacity to handle calcium. CBD causes mitochondrial calcium overload and cell death.

Olivas-Aguirre M, Torres-López L, Valle-Reyes JS, Hernández-Cruz A, Pottosin I, Dobrovinskaya O. Cannabidiol directly targets mitochondria and disturbs calcium homeostasis in acute lymphoblastic leukemia. Cell Death Dis. 2019;10(10):779.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Meer onderzoeken over cannabinoïden bij kanker: