Beoordeling entourage-effect antitumorale actie bij borstkanker

27 juni 2018

Beoordeling van het ‘entourage-effect’: antitumorale actie van een zuivere cannabinoïde versus een botanische drug bereiding in preklinische modellen van borstkanker.

Borstkanker is de tweede belangrijkste doodsoorzaak onder vrouwen. Hoewel de vroegtijdige diagnose en de ontwikkeling van nieuwe behandelingen hun prognose hebben verbeterd, tonen veel patiënten aangeboren of verworven weerstand tegen de huidige therapieën. Die daarom aanleiding geven tot nieuwe therapeutische benaderingen voor het beheer van deze ziekte. Uitgebreid preklinisch onderzoek heeft aangetoond dat cannabinoïden, de actieve bestanddelen van de Cannabis Sativa, antitumorale reacties geeft in verschillende modellen van kanker. De meeste van deze studies zijn uitgevoerd met zuivere verbindingen, voornamelijk Δ9-tetrahydrocannabinol (THC). De cannabisplant, echter, produceert honderden andere verbindingen met hun eigen therapeutische mogelijkheden en de capaciteit voor het opwekken van synergetische reacties wanneer dit is gecombineerd, het zogenaamde “entourage effect”.

Hier, vergeleken we de antitumorale werkzaamheid van pure THC met die van een Botanic Drug Preparation (BDP). De BDP was krachtiger dan pure THC in het produceren van antitumorale reacties in de cel cultuur en dierlijke modellen van ER +/ PR +, HER2 + en triple-negatieve borstkanker. Deze verhoogde sterkte was niet te wijten aan de aanwezigheid van de 5 meest voorkomende terpenen in de voorbereiding. Terwijl pure THC handelde door CB2 cannabinoïdereceptoren te activeren en het genereren van reactieve zuurstof soorten, de BDP moduleerde verschillende doelstellingen en mechanismen van de actie. De combinatie van cannabinoïden met de oestrogeen receptor – of HER2-gerichte therapieën (respectievelijk tamoxifen en lapatinib,) of met cisplatine, produceerde additieve antiproliferatieve reacties in celculturen. Combinaties van deze behandelingen in vivo toonde geen interacties, positief of negatief. Samen suggereren onze resultaten dat gestandaardiseerde cannabispreparaten medicatie, in plaats van pure cannabinoïden, kan worden beschouwd als onderdeel van het therapeutisch arsenaal voor het beheren van borstkanker.

Bron NCBI

Elsevier met foto’s

English

Appraising the “entourage effect”: antitumor action of a pure cannabinoid versus a botanical drug preparation in preclinical models of breast cancer.
Breast cancer is the second leading cause of death among women. Although early diagnosis and development of new treatments have improved their prognosis, many patients present innate or acquired resistance to current therapies. New therapeutic approaches are therefore warranted for the management of this disease. Extensive preclinical research has demonstrated that cannabinoids, the active ingredients of Cannabis sativa, trigger antitumor responses in different models of cancer. Most of these studies have been conducted with pure compounds, mainly Δ9-tetrahydrocannabinol (THC). The cannabis plant, however, produces hundreds of other compounds with their own therapeutic potential and the capability to induce synergic responses when combined, the so-called “entourage effect”. Here, we compared the antitumor efficacy of pure THC with that of a botanical drug preparation (BDP). The BDP was more potent than pure THC in producing antitumor responses in cell culture and animal models of ER+/PR+, HER2+ and triple-negative breast cancer. This increased potency was not due to the presence of the 5 most abundant terpenes in the preparation. While pure THC acted by activating cannabinoid CB2 receptors and generating reactive oxygen species, the BDP modulated different targets and mechanisms of action. The combination of cannabinoids with estrogen receptor- or HER2-targeted therapies (tamoxifen and lapatinib, respectively) or with cisplatin, produced additive antiproliferative responses in cell cultures. Combinations of these treatments in vivo showed no interactions, either positive or negative. Together, our results suggest that standardized cannabis drug preparations, rather than pure cannabinoids, could be considered as part of the therapeutic armamentarium to manage breast cancer.