Cannabisgebruik vermindert risico op kanker bij patiënten met ziekte van Crohn

09 augustus 2019

Wetenschap / Mens: Cannabisgebruik vermindert het risico op kanker bij patiënten met de ziekte van Crohn

In een studie van 6002 patiënten met de ziekte van Crohn en 1481 patiënten met Colitis Ulcerosa  werd cannabisgebruik geassocieerd met een lager risico op het ontwikkelen van colorectale kanker, bloedarmoede en ziekenhuisopnames. Er werden echter een aantal andere gezondheid resultaten negatief gerelateerd aan het gebruik van cannabis en de effecten op colitis ulcerosa waren minder uitgesproken. Dit is het resultaat van een onderzoek van de Atlanta VA Medical Center in Decatur, Verenigde Staten. De wetenschappers gebruikten de Nationwide Inpatient Sample Datasets (2010-2014) om volwassenen met de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa te identificeren.

Van de 6002 patiënten met de ziekte van Crohn (CD), waren er 2.999 cannabisgebruikers, en van de 1481 patiënten met colitis ulcerosa (UC), waren er 742 cannabisgebruikers. Onder de CD patiënten, de prevalentie van colorectale kanker was 0,3% voor cannabisgebruikers en 1,2% voor niet-gebruikers. Actieve intra-abdominale abcessen of fistels waren hoger bij cannabisgebruikers (9% versus 6%). De gemiddelde verblijftijd in het ziekenhuis was korter (4,2 versus 5,0 dagen) met minder ziekenhuiskosten bij de cannabisgebruikers. Bij patiënten met UC hebben cannabisgebruikers een hogere incidentie van vocht en elektrolyten stoornissen (45% vs. 30%) en hypovolemie (2,7% vs. <11), maar met een relatief lagere incidentie van postoperatieve infectie.

Desai R, Patel U, Goyal H, Rimu AH, Zalavadia D, Bansal P, Shah N. In-hospital outcomes of inflammatory bowel disease in cannabis users: a nationwide propensity-matched analysis in the United States. Ann Transl Med. 2019;7(12):252.

Deutsch

Wissenschaft/Mensch: Cannabiskonsum reduziert das Krebsrisiko bei Patienten mit Morbus Crohn

In einer Studie mit 6002 Patienten mit Morbus Crohn und 1481 Patienten mit Colitis ulcerosa war Cannabiskonsum mit einem geringeren Risiko für die Entstehung von Darmkrebs, Anämie und Krankenhausaufenthalten verbunden. Allerdings waren einige andere gesundheitliche Ergebnisse negativ mit dem Cannabiskonsum verbunden und die Auswirkungen auf die Colitis ulcerosa waren geringer ausgeprägt. Dies ist das Ergebnis einer Untersuchung des Atlanta VA Medical Center in Decatur, USA. Die Wissenschaftler verwendeten die Nationwide Inpatient Sample Datasets (2010-2014), um Erwachsene mit Morbus Crohn und Colitis ulcerosa zu identifizieren.

Von den 6.002 Patienten mit Morbus Crohn (CD) gab es 2.999 Cannabiskonsumenten, und von den 1.481 Patienten mit Colitis ulcerosa (UC) gab es 742 Cannabiskonsumenten. Unter den CD-Patienten betrug die Prävalenz von Darmkrebs 0,3% bei Cannabiskonsumenten und 1,2% bei Nichtkonsumenten. Aktive Fistelerkrankungen oder intraabdominale Abszessbildung waren bei Cannabiskonsumenten höher (9% vs. 6%). Der durchschnittliche Krankenhausaufenthalt war kürzer (4,2 vs. 5,0 Tage) mit weniger Krankenhauskosten bei Cannabiskonsumenten. Bei Patienten mit UC sahen sich Cannabiskonsumenten mit einer höheren Häufigkeit von Flüssigkeits- und Elektrolyterkrankungen (45% vs. 30 %) und Hypovolämie (2,7% vs. <11), jedoch mit einer relativ geringeren Häufigkeit von postoperativen Infektionen (<11 vs. 3,4%) konfrontiert.

Desai R, Patel U, Goyal H, Rimu AH, Zalavadia D, Bansal P, Shah N. In-hospital outcomes of inflammatory bowel disease in cannabis users: a nationwide propensity-matched analysis in the United States. Ann Transl Med. 2019;7(12):252.

 

English

Science/Human: Cannabis use reduced cancer risk in patients with Crohn’s disease

In a study with 6002 patients with Crohn’s disease and 1481 patient with ulcerative colitis cannabis use was associated with a lower risk for the development of colorectal cancer, anaemia and need for hospitalisation. However, some other health outcomes were negatively associated with cannabis use and effects on ulcerative colitis were less pronounced. This is the result of an investigation by Atlanta VA Medical Center in Decatur, USA. Scientists used the Nationwide Inpatient Sample datasets (2010-2014) that to identify adults with Crohn’s disease and ulcerative colitis hospitalizations.

Of the 6,002 patients with Crohn’s disease (CD) there were 2,999 cannabis users, and of the 1,481 patients with ulcerative colitis (UC) there were 742 cannabis users. In CD patients, prevalence of colorectal cancer was 0.3% in cannabis users and 1.2% in non-users. Active fistulizing disease or intraabdominal abscess formation were higher in cannabis users (9% vs. 6%). The mean hospital stay was shorter (4.2 vs. 5.0 days) with less hospital charges in cannabis users. In patients with UC, cannabis users faced the higher frequency of fluid and electrolyte disorders (45% vs. 30 %), and hypovolemia (2.7% vs. <11), but with relatively lower frequency of postoperative infections (<11 vs. 3.4%).

Desai R, Patel U, Goyal H, Rimu AH, Zalavadia D, Bansal P, Shah N. In-hospital outcomes of inflammatory bowel disease in cannabis users: a nationwide propensity-matched analysis in the United States. Ann Transl Med. 2019;7(12):252.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany