Cannabis verlicht ontwenningsverschijnselen van opiaten

26 april 2020

Wetenschap / mens: Cannabis verlicht ontwenningsverschijnselen van opiaten

Volgens een onderzoek onder 200 mensen die cannabis en opiaten hebben gebruikt en de afgelopen maand opiaatontwenning hebben ervaren, verlicht cannabis bij de meeste patiënten de ontwenningsverschijnselen van opioïden en verergert het bij enkele patiënten.

De studie is uitgevoerd door onderzoekers van de Johns Hopkins University School of Medicine in Baltimore, VS.

62,5% (125 mensen) van de 200 deelnemers gebruikten cannabis om ontwenningsverschijnselen te behandelen.

Deelnemers meldden het vaakst dat cannabis symptomen verbeterd had zoals: angst, trillingen en slaapstoornissen.

Een minderheid van de deelnemers (6,0%, 12 personen) gaf aan dat de ontwenning van opioïden door cannabis was verslechterd, met name symptomen zoals geeuwen, tranende ogen en loopneus.

Over alle symptomen meldden meer deelnemers dat de cannabis symptomen verbeterden dan dat de cannabis symptomen verslechterden.

Vrouwen meldden een grotere verlichting van ontwenningsverschijnselen door cannabisgebruik dan mannen.

Wissenschaft/Mensch: Cannabis lindert Opioid-Entzugssymptome

Laut einer Umfrage unter 200 Personen, die innerhalb des letzten Monats Cannabis und Opiate konsumiert und einen Opiatentzug erlebt hatten, lindert Cannabis bei den meisten Patienten die Opiatentzugerscheinungen und verstärkt sie bei einigen wenigen. Die Studie wurde von Forschern der Johns Hopkins University School of Medicine in Baltimore, USA, durchgeführt.

62,5 % (125 Personen) von 200 Teilnehmern hatten Cannabis zur Behandlung von Entzugserscheinungen verwendet. Die Teilnehmer gaben am häufigsten an, dass Cannabis Symptome verbessert hatte: Angstzustände, Zittern und Schlafstörungen. Eine Minderheit der Teilnehmer (6,0 %, 12 Personen) gab an, dass sich der Opioidentzug durch Cannabis verschlechtert habe, insbesondere Symptome wie Gähnen, tränende Augen und laufende Nase. Über alle Symptome hinweg gaben mehr Teilnehmer an, dass sich die Symptome mit Cannabis verbesserten, als dass sich die Symptome mit Cannabis verschlechterten. Frauen berichteten über eine größere Erleichterung des Entzugs bei Cannabiskonsum als Männer.

Science/Human: Cannabis alleviates opioid withdrawal symptoms

According to a survey with 200 people, who used cannabis and opiates within the past month and experienced opiate withdrawal symptoms cannabis alleviates opiate withdrawal symptoms in most patients and increases them in a few. The study was conducted by researchers of Johns Hopkins University School of Medicine in Baltimore, USA.

62.5% (125 individuals) of 200 participants had used cannabis to treat withdrawal. Participants most frequently indicated that cannabis improved anxiety, tremors, and trouble sleeping. A minority of participants (6.0%, 12 individuals) indicated cannabis worsened opioid withdrawal, specifically symptoms of yawning, teary eyes, and runny nose. Across all symptoms, more participants indicated that symptoms improved with cannabis compared to those that indicated symptoms worsened with cannabis. Women reported greater relief from withdrawal with cannabis use than men.

Bergeria CL, Huhn AS, Dunn KE. The impact of naturalistic cannabis use on self-reported opioid withdrawal. J Subst Abuse Treat 2020;113:108005

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook