Cannabis kan helpen bij pijn van instabiele angina pectoris en coronaire hartziekte

28 maart 2021

 

Wetenschap/Mens: Cannabis kan helpen bij pijn van instabiele angina pectoris en coronaire hartziekte, volgens een case report

Onderzoekers van het Center for Primary Care Medicine in Lawrenceville, USA, beschreven het geval van een 63-jarige man die zich bij een huisarts meldde voor medische cannabis vanwege instabiele angina (UA) die niet verlicht kon worden met morfine of hartmedicatie. Alle eerste- en tweedelijns polyfarmaceutische therapieën hadden gefaald. De patiënt kwam 22 jaar geleden voor het eerst opdagen na een vermoedelijk myocardinfarct. Hij presenteerde zich opnieuw in 2010 en onderging toen een stentimplantatie voor een inoperabele kransslagaderaandoening met drie vaten. In de afgelopen 6 jaar, ontwikkelde hij pijn als gevolg van instabiele angina pectoris.

In combinatie met zijn standaard hartzorg had de patiënt een geleidelijke verlichting van de pijn, inclusief frequentie en karakter, na gebruik van een eetbare vorm van cannabis. Na voortzetting van de behandeling stopte hij langdurig met morfine en beschreef hij de pijn als niet langer invaliderend. Zoals blijkt uit zijn inspanningstolerantietests, is de functionele capaciteit van de patiënt verbeterd en meldt hij een toename in zijn dagelijks functioneren en algemene activiteit.

Wissenschaft/Mensch: Laut einem Fallbericht kann Cannabis bei Schmerzen durch instabile Angina pectoris und koronare Herzkrankheit hilfreich sein

 

Forscher des Center for Primary Care Medicine in Lawrenceville, USA, beschrieben den Fall eines 63-jährigen Mannes, der sich aufgrund einer instabilen Angina pectoris (UA), die weder durch Morphin noch durch Herzmedikamente gelindert werden konnte, bei einem Hausarzt vorstellte, um medizinisches Cannabis zu erhalten. Alle polypharmazeutischen Erst- und Zweitlinientherapien hatten versagt. Der Patient stellte sich erstmals vor 22 Jahren nach einem vermuteten Myokardinfarkt vor. Er stellte sich 2010 erneut vor und unterzog sich zu dieser Zeit einer Stentimplantation wegen einer inoperablen koronaren Dreigefäßerkrankung. In den letzten 6 Jahren entwickelte er Schmerzen aufgrund einer instabilen Angina pectoris.

In Verbindung mit seiner Standard-Herzbehandlung hatte der Patient eine allmähliche Linderung der Schmerzen, einschließlich Häufigkeit und Charakter, nach der Verwendung einer essbaren Form von Cannabis. Nach fortgesetzter Behandlung beendete er die langfristige Morphinbehandlung und beschrieb die Schmerzen als nicht mehr lähmend. Wie aus seinen Belastungstoleranztests hervorging, erlebte der Patient eine verbesserte funktionelle Kapazität und berichtete über eine Zunahme seiner täglichen Funktionsfähigkeit und seiner allgemeinen Aktivität.

Application of medical cannabis in unstable angina and coronary artery disease

Shaffer BL, Davis GM, Incitti MA, Piper BJ, Entler BV. Application of medical cannabis in unstable angina and coronary artery disease: A case report. Medicine (Baltimore). 2021;100(11):e25172.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2020

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook