Cannabis verbetert pijn en kwaliteit van leven bij patiënten met chronische pijn

09 juli 2020

Wetenschap / Mens: Cannabis verbetert pijn en kwaliteit van leven bij patiënten met chronische pijn volgens groot observationeel onderzoek

In een prospectief observationeel onderzoek door Canadese wetenschappers uit Toronto, Canada, hadden in totaal 751 patiënten met chronische pijn die begonnen met een medicinale cannabisbehandeling in het begin een kort onderzoek en opnieuw tot na 12 Maanden.

Behandeling met medicinale cannabis ging gepaard met verbeteringen in de ernst van pijn die na één maand werden waargenomen en gedurende de observatieperiode van 12 maanden werden gehandhaafd. Binnen drie maanden werden ook significante verbeteringen waargenomen in de fysieke en mentale gezondheid. Significante afname van hoofdpijn, vermoeidheid, angst en misselijkheid werden waargenomen na aanvang van de behandeling. Er waren significante verlagingen van orale morfine-equivalente doses bij patiënten die bij aanvang van het gebruik opioïden rapporteerden.

Wissenschaft/Mensch: Cannabis verbessert Schmerzen und Lebensqualität bei chronischen Schmerzpatienten laut großer Beobachtungsstudie

In einer prospektiven Beobachtungsstudie von kanadischen Wissenschaftlern aus Toronto, Kanada, haben insgesamt 751 chronische Schmerzpatienten, die eine medizinische Cannabisbehandlung begonnen haben, eine kurze Umfrage zu Beginn und erneut bis zu 12 Monaten durchgeführt.

Die medizinische Cannabisbehandlung war mit Verbesserungen der Schmerzschwere verbunden, die nach einem Monat beobachtet und über den Beobachtungszeitraum von 12 Monaten beibehalten wurden. Signifikante Verbesserungen wurden auch bei der physischen und psychischen Gesundheit innerhalb von drei Monaten beobachtet. Signifikante Rückgänge bei Kopfschmerzen, Müdigkeit, Angst und Übelkeit wurden nach Beginn der Behandlung beobachtet. Bei Patienten, die über die Einnahme von Opioidmedikamenten zu Studienbeginn berichteten, kam es zu signifikanten Verringerungen der oralen Morphin-Äquivalentdosen.

Science/ Human: Cannabis improves pain and quality of life in chronic pain patients according to large observational study

In a prospective observational study by Canadian scientists from Toronto, Canada, a total of 751 chronic pain patients initiating medical cannabis treatment completed a brief survey at baseline and again until 12 months.

Medical cannabis treatment was associated with improvements in pain severity observed at one month and maintained over the 12-month observation period. Significant improvements were also observed in physical and mental health starting at three months. Significant decreases in headaches, fatigue, anxiety, and nausea were observed after initiation of treatment. In patients who reported opioid medication use at baseline, there were significant reductions in oral morphine equivalent doses.

Safakish R, Ko G, Salimpour V, Hendin B, Sohanpal I, Loheswaran G, Yoon SYR. Medical Cannabis for the Management of Pain and Quality of Life in Chronic Pain Patients: A Prospective Observational Study. Pain Med. 2020 Jun 18 [im Druck].

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook