Cannabisgebruik wordt in verband gebracht met een verhoogde kwaliteit van leven bij chronische ziekten

05 maart 2020

Wetenschap / Mens: Cannabisgebruik wordt in verband gebracht met een verhoogde kwaliteit van leven bij chronische ziekten

Onderzoek van een groep van patiënten met verschillende chronische ziekten, die cannabis gebruiken en werden gevolgd vanaf begin studie, alsook na 4, 8 en 12 maanden, toonde aan dat cannabis gebruiken “patiënten kan helpen met chronische aandoeningen om een aanvaardbare”kwaliteit van leven te behouden.

ICEERS-International Center for Ethnobotanical Onderwijs, onderzoek en dienstverlening, Barcelona, Spanje.

Bouso JC, et al. Phytother Res, 21. Februar 2020. [Im Druck]

Science/Human: Cannabis use is associated with increased quality of life in chronic diseases

Research of a group of patients with various chronic diseases, who used cannabis and were followed at baseline, 4, 8 and 12 months, showed that cannabis use “may help patients with chronic diseases to maintain an acceptable” quality of life.

ICEERS-International Center for Ethnobotanical Education, Research and Service, Barcelona, Spain.

Bouso JC, et al. Phytother Res, 21. Februar 2020. [Im Druck]

Wissenschaft/Mensch: Cannabiskonsum wird mit erhöhter Lebensqualität bei chronischen Krankheiten in Verbindung gebracht

Eine Gruppe von Patienten mit verschiedenen chronischen Krankheiten, die Cannabis konsumierten, wurde zu Beginn der Studie sowie nach 4, 8 und 12 Monaten nach Beginn der Cannabiseinnahme untersucht. Es zeigte sich, dass der Cannabiskonsum “Patienten mit chronischen Krankheiten helfen kann, eine akzeptable” Lebensqualität zu erhalten.

ICEERS-Internationales Zentrum für ethnisch-botanische Bildung, Forschung und Service, Barcelona, Spanien.

Bouso JC, et al. Phytother Res, 21. Februar 2020. [Im Druck]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook