CBD verminderde pijn bij patiënten met diabetische perifere neuropathie

04 augustus 2021

Wetenschap/Mens: CBD verminderde pijn bij patiënten met diabetische perifere neuropathie

In een placebogecontroleerde studie met 51 patiënten die lijden aan pijnlijke diabetische perifere neuropathie van de voeten vertoonde CBD een sterker pijnstillend effect dan de placebo. De studie werd uitgevoerd door Pure Green Pharmaceuticals in Bloomfield, VS. De deelnemers kregen ofwel een wateroplosbaar CBD-preparaat, 3 maal daags 20 mg, ofwel een overeenkomstig placebo gedurende 28 dagen.

Patiënten die CBD-tabletten innamen, rapporteerden een klinisch significante pijnvermindering ten opzichte van de basislijn in vergelijking met placebo. De gemiddelde pijn op een numerieke beoordelingsschaal tussen 0 en 10 nam af met 3,4 punten in de CBD-groep vergeleken met 1,7 punten in de placebogroep. Proefpersonen in de CBD-groep hadden ook een verbeterde slaap en verminderde angst.

Science/Human: CBD reduced pain in patients with diabetic peripheral neuropath

In a placebo-controlled study with 51 patients suffering from painful diabetic peripheral neuropathy of the feet CBD showed a stronger analgesic effect than the placebo. The study was conducted by Pure Green Pharmaceuticals in Bloomfield, USA. Participants received either a water-soluble CBD preparation, 3 times daily 20 mg, or a corresponding placebo for 28 days

Patients taking the CBD tablets reported clinically significant pain reduction from baseline as compared with placebo. Average pain on a numerical rating scale between 0 and 10 decreased by 3.4 points in the CBD group compared to 1.7 points in the placebo group. Subjects in the CBD group also had improved sleep and reduced anxiety.

Kimless D, Caloura MK, Goldner S. Cannabidiol (CBD) For the Treatment of Painful Diabetic Peripheral Neuropathy of the Feet: A Placebo-Controlled, Double-Blind, Randomized Trial. J Diabetes Metab. 2021;12(5):1-9.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2021

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook