Cannabis kan effectief zijn bij de behandeling van lymfeklierkanker volgens een case report

01 april 2021

Wetenschap/Mens: Cannabis kan effectief zijn bij de behandeling van Hodgkin-lymfoom volgens een case report

Zelfbehandeling met cannabis resulteerde in een vermindering van de tumormassa van Hodgkin-lymfoom bij een vrouw, die chemotherapie weigerde vanwege haar zwangerschap. Dit geval werd gemeld door onderzoekers van de Faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Universiteit van Oradea, Roemenië. De 21-jarige patiënte werd gediagnosticeerd met stadium IIB Hodgkin-lymfoom en begon met eerstelijns chemotherapie en radiotherapie, met onvolledige remissie.

Vijf jaar later werd ze voor de tweede keer zwanger en werd haar voorgesteld de zwangerschap af te breken, wat ze weigerde. Een MRI-scan toonde progressie van het Hodgkin-lymfoom en zij werd verschillende keren in het ziekenhuis opgenomen wegens veranderde algemene toestand, infecties van de luchtwegen en verhoogde behoefte aan pijnstillers, waaronder opioïden. Toen ze 26 weken zwanger was, begon de patiënte op eigen houtje een behandeling met zuivere cannabis. Haar pijn en algemene toestand werden beter en het tumorweefsel nam af. Ze beviel door een keizersnede met 34 weken van een jongen. De auteurs concludeerden dat “cannabis deel zou kunnen uitmaken van een oncologische behandeling. Geen enkel ander geval zoals dit is, voor zover wij weten, eerder gerapporteerd.”

Science/Human: Cannabis may be effective in the treatment of Hodgkin’s lymphoma according to a case report

Self-treatment with cannabis resulted in a reduction of tumour mass of Hodgkin’s lymphoma in a woman, who refused chemotherapy due to her pregnancy. This case was reported by investigators from the Faculty of Medicine and Pharmacy of the University of Oradea, Romania. The 21-year-old patient was diagnosed with stage IIB Hodgkin’s lymphoma and started first line chemotherapy and radiotherapy, with incomplete remission.

Five years later, she became pregnant for the second time and was proposed termination of pregnancy, that she refused. A MRI scan revealed progression of Hodgkin’s lymphoma and she was admitted in the hospital several times for altered general condition, respiratory infections and increased need of painkillers including opioids. At 26 weeks of pregnancy, the patient began on her own a treatment with pure cannabis. Her pain and general status got better and the tumor tissue decreased. She delivered by cesarean section at 34 weeks a boy. Authors concluded that “cannabis could be part of oncological treatment. No other case like this, as far as we know, has been previously reported.”

Huniadi A, Sorian A, Iuhas C, Bodog A, Sandor MI. The effect of cannabis in the treatment of Hodgkin’s lymphoma in a pregnant patient – extensive case report and literature review. J BUON. 2021;26(1):11-16.

 

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2020

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook