Ouder en patiënt perceptie van medicinale cannabis in de kinderkankercontext, volgens interviews

16 december 2020

Wetenschap/Mens: Ouder en patiënt perceptie van medicinale cannabis in de kinderkankercontext volgens interviews

Vijftien ouders en hun kinderen met kanker werden geïnterviewd op de afdeling kinderhematologie en oncologie van de afdeling kindergeneeskunde van de Yale School of Medicine in New Haven, VS. Onderzoekers onderzochten hun houding, overtuigingen en ervaringen met betrekking tot het medisch gebruik van cannabis. De interviews werden opgenomen, getranscribeerd en gecodeerd met behulp van zowel beschrijvende als inductieve codering.

De deelnemers onderschreven meestal het gebruik van cannabis ter verlichting van misselijkheid, anorexia en pijn. Tegelijkertijd identificeerden de deelnemers zorgen over cannabis, waaronder potentiële fysiologische en psychologische effecten op kinderen en een gebrek aan onderzoek. De bezorgdheid werd echter vaak geminimaliseerd, met betrekking tot chemotherapie of ondersteunende zorgmedicijnen met vermeende grotere bijwerkingen. Weinig deelnemers hadden het cannabisgebruik besproken met hun oncoloog en zochten in plaats daarvan begeleiding van het internet, familie of leeftijdgenoten.

Ananth P, Revette A, Reed-Weston A, Das P, Wolfe J. Parent and patient perceptions of medical marijuana in the childhood cancer context. Pediatr Blood Cancer. 2020:e28830.

Science/Human: Parent and patient perceptions of medical cannabis in the childhood cancer context according to interviews

Fifteen parents and their children with cancer were interviewed at the Section of Pediatric Hematology and Oncology of the Department of Pediatrics at Yale School of Medicine in New Haven, USA. Investigators examined their attitudes, beliefs, and experiences regarding the medical use of cannabis. Interviews were audio-recorded, transcribed, and coded using both descriptive and inductive coding approaches.

Participants most often endorsed the use of cannabis for relief of nausea, anorexia, and pain. Simultaneously, participants identified concerns about cannabis, including potential physiologic and psychological effects on children and lack of research. However, concerns were frequently minimized, relative to chemotherapy or supportive care medications with perceived greater side effect profiles. Few participants had discussed cannabis use with their oncologist, instead seeking guidance from the internet, family, or peers.

Ananth P, Revette A, Reed-Weston A, Das P, Wolfe J. Parent and patient perceptions of medical marijuana in the childhood cancer context. Pediatr Blood Cancer. 2020:e28830.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2020

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook