Geen relevant effect op kinderen van wie de moeder tijdens de zwangerschap cannabis heeft gebruikt

27 mei 2020

Wetenschap / mens: geen relevant effect op kinderen van wie de moeder tijdens de zwangerschap cannabis heeft gebruikt

Een overzicht analyseerde longitudinale studies die de effecten van prenatale blootstelling aan cannabis op verschillende gebieden van cognitieve functie bij mensen van 0 tot 22 jaar onderzochten.

Een onderzoek naar het totale aantal statistische vergelijkingen (n = 1.001) bracht kleine verschillen aan het licht.

De auteurs vatten samen dat “de klinische betekenis van deze resultaten beperkt lijken te zijn omdat de cognitieve prestaties van de aan cannabis blootgestelde groepen meestal binnen het normale bereik lagen in vergelijking met normatieve gegevens aangepast voor leeftijd en opleiding”.

Ze concludeerden dat “het huidige bewijs niet suggereert dat prenatale blootstelling aan cannabis alleen wordt geassocieerd met klinisch significante cognitieve stoornissen”.

School of Social Work, Columbia University, New York, VS.

Wissenschaft/Mensch: Keine relevante Wirkung auf Kinder, deren Mütter während der Schwangerschaft Cannabis konsumiert haben

Eine Übersicht analysierte Längsschnittstudien, die die Auswirkungen der pränatalen Cannabisexposition auf verschiedene Bereiche der kognitiven Funktionen bei Personen im Alter von 0 bis 22 Jahren untersuchten.

Eine Untersuchung der Gesamtzahl der statistischen Vergleiche (n = 1.001) ergab geringfügige Unterschiede.

Die Autoren fassten zusammen, dass “die klinische Signifikanz dieser Ergebnisse begrenzt zu sein scheint, da die kognitiven Leistungswerte der Cannabis-exponierten Gruppen im Vergleich zu den normativen Daten, bereinigt um Alter und Bildung, überwiegend im normalen Bereich lagen”.

Sie kamen zu dem Schluss, dass “die gegenwärtige Evidenz nicht darauf hindeutet, dass pränatale Cannabis-Exposition allein mit klinisch signifikanten kognitiven Funktionsbeeinträchtigungen assoziiert ist”.

Schule für Sozialarbeit, Columbia Universität, New York, USA.

Science/Human: No relevant effect on children, whose mothers used cannabis during pregnancy

A review analysed longitudinal studies examining the impact of prenatal cannabis exposure on multiple domains of cognitive functioning in individuals aged 0 to 22 years.

An examination of the total number of statistical comparisons (n = 1,001) revealed minor differences. Authors summarised that the “clinical significance of these findings appears to be limited because cognitive performance scores of cannabis-exposed groups overwhelmingly fell within the normal range when compared against normative data adjusted for age and education.”

They concluded that the “current evidence does not suggest that prenatal cannabis exposure alone is associated with clinically significant cognitive functioning impairments.”

School of Social Work, Columbia University, New York, USA.

Torres CA, et al. Front. Psychol, 8. Mai 2020 [im Druck]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook: