Bijna 1 op de 10 oudere kankerpatiënten gebruikt cannabis

24 november 2020

Wetenschap/mens: Bijna 1 op de 10 oudere kankerpatiënten gebruikt cannabis

Volgens een analyse van onderzoekers van het Moffitt Cancer Center in Tampa gebruikte 8% van de 301 oudere kankerpatiënten in de VS cannabis om hun symptomen te behandelen. Hun onderzoek werd gepubliceerd in het British Medical Journal Support Palliative Care. Ze voerden een retrospectieve beoordeling uit van patiënten met kanker die tussen 2014 en 2017 naar het centrum werden verwezen en die als onderdeel van hun eerste bezoek aan de kliniek een routinematige urinemedicijntest op THC ondergingen.

Ongeveer 8% van de patiënten met kanker van 65 jaar en ouder testte positief op THC, vergeleken met 30% van de jongvolwassenen. De auteurs schreven dat “oudere volwassen patiënten bijna 25% (301 patiënten) van de totale steekproef uitmaakten en een cannabisgebruik van 8% hadden. (…) De bevindingen suggereren dat het gebruik bij oudere volwassenen met kanker hoger is dan bij oudere volwassenen in de algemene bevolking.

Wissenschaft/Mensch: Fast 1 von 10 älteren Krebspatienten konsumieren Cannabis

Laut einer Analyse von Forschern des Moffitt Cancer Center in Tampa, USA, verwendeten 8% der 301 älteren Krebspatienten Cannabis zur Behandlung ihrer Symptome. Ihre Forschung wurde im British Medical Journal Support Palliative Care veröffentlicht. Sie führten eine retrospektive Überprüfung von Patienten mit Krebs durch, die zwischen 2014 und 2017 an das Zentrum überwiesen wurden und die sich im Rahmen ihres ersten Klinikbesuchs einem routinemässigen Urin-Drogentest auf THC unterziehen mussten.

Ungefähr 8% der Patienten mit Krebs im Alter von 65 Jahren und älter wurden positiv auf THC getestet, verglichen mit 30% der jungen Erwachsenen. Die Autoren schrieben, dass “ältere erwachsene Patienten fast 25% (301 Patienten) der gesamten Stichprobe ausmachten und eine Cannabiskonsumrate von 8% aufwiesen. (…) Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Konsumrate bei älteren Erwachsenen, die mit Krebs leben, höher ist als bei älteren Erwachsenen in der Allgemeinbevölkerung”.

Science/Human: Nearly 1 in 10 elder cancer patients use cannabis

According to an analysis by investigators of Moffitt Cancer Center in Tampa, USA 8% of 301 elder cancer patients used cannabis to treat their symptoms. Their research was published in the British Medical Journal Support Palliative Care. They conducted a retrospective review of patients with cancer refered to the centre between 2014 and 2017, who underwent routine urine drug testing for THC as part of their initial clinic visit.

Approximately 8% of patients with cancer aged 65 years and older tested positive for THC compared with 30% of young adults. Authors wrote that “older adult patients made up nearly 25% (301 patients) of the total sample and had a rate of cannabis use of 8%. (…) Findings suggest the rate of use in older adults living with cancer is higher than that among older adults in the general population.”

Rajasekhara S, Portman DG, Chang YD, Haas MF, Randich AL, Bromberg HS, Rashid S, Donovan KA. Rate of cannabis use in older adults with cancer. BMJ Support Palliat Care. 2020:bmjspcare-2020-002384.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook