Veel kankerpatiënten gebruiken cannabis, maar zijn vaak niet goed geïnformeerd

17 oktober 2020

Wetenschap / Mens: Veel kankerpatiënten gebruiken cannabis, maar zijn vaak niet goed geïnformeerd

Volgens een onderzoek onder 24 deelnemers van 30 tot 71 jaar die kanker hadden, werd cannabis gebruikt voor verschillende symptomen, maar waren ze vaak niet goed geïnformeerd over cannabis bij kanker. De studie werd uitgevoerd door onderzoekers van de Harvard Medical School, het Dana-Farber Cancer Institute en andere wetenschappelijke instellingen in Boston, VS, en gepubliceerd in het tijdschrift Cancer.

Certificaten voor medicinale cannabis werden meestal afgegeven door een professional die pas voor het eerst voor een patiënt zorgde “na een kort, oppervlakkig consult”, schreven de auteurs. Patiënten namen soms cannabis in plaats van standaardbehandelingen. De auteurs merkten op dat patiënten “vertrouwden op niet-medische bronnen voor medicinale cannabis informatie vanwege het gebrek aan formeel advies van beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg” en concludeerden dat “patiënten met kanker medicinale cannabis consumeerden met minimaal medisch toezicht”.

Wissenschaft/Mensch: Viele Krebspatienten konsumieren Cannabis, sind aber oft nicht gut informiert

Laut einer Umfrage mit 24 Teilnehmern im Alter von 30 bis 71 Jahren, die an Krebs erkrankt waren, wurde Cannabis wegen verschiedener Symptome konsumiert, waren aber oft nicht gut über Cannabis bei Krebserkrankungen informiert. Die Studie wurde von Forschern der Harvard Medical School, des Dana-Farber Cancer Institute und anderer wissenschaftlicher Einrichtungen aus Boston, USA, durchgeführt und in der Zeitschrift Cancer veröffentlicht.

Medizinische Cannabis-Zertifikate wurden in der Regel von einem Fachmann ausgestellt, der neu in die Betreuung eines Patienten einstieg, “nach einer kurzen, oberflächlichen Beratung”, schrieben die Autoren. Die Patienten nahmen manchmal Cannabis anstelle von Standardbehandlungen ein. Die Autoren merkten an, dass sich die Patienten aufgrund “fehlender formeller Beratung durch medizinische Fachkräfte auf nichtmedizinische Quellen für MC-Informationen verließen” und kamen zu dem Schluss, dass “Patienten mit Krebs MC mit minimaler medizinischer Aufsicht konsumierten”.

Science/Human: Many cancer patients use cannabis but are often not well informed

According to a survey with 24 participants aged 30 to 71 years suffering from cancer cannabis was used for several symptoms, but often were not well informed about cannabis in cancer. The study was conducted by researchers of Harvard Medical School, Dana-Farber Cancer Institute and other scientific institutions from Boston, USA, and published in the journal Cancer.

Medical cannabis certifications were typically issued by a professional new to a patient’s care “after a brief, perfunctory consultation,” authors wrote. Patients sometimes used cannabis instead of standard Treatments. Authors noted that due to “absent formal advice from medical professionals, patients relied on nonmedical sources for MC information” and concluded that “patients with cancer used MC with minimal medical oversight.”

Braun IM, Nayak MM, Revette A, Wright AA, Chai PR, Yusufov M, Pirl WF, Tulsky JA. Cancer patients’ experiences with medicinal cannabis-related care. Cancer, 28. September 2020. [im Druck]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook: