Cannabis kan nuttig zijn bij een zeldzame genetische vorm van neurodegeneratie bij kinderen

23 december 2019

Wetenchap / Mens: Cannabis kan nuttig zijn bij een zeldzame genetische vorm van neurodegeneratie bij kinderen

Sommige kinderen met een zeldzame vorm van neurodegeneratie, geassocieerd met dystonie of spasticiteit profiteerde van een behandeling met cannabis. Artsen van de afdeling Pediatric Neurology van de Oregon Health & Science University in Portland, Verenigde Staten, contacteerden families van 44 kinderen met het zogenaamde pantothenate kinase-geassocieerde neurodegeneratie en ontving 18 reacties.

De kinderen waren gemiddeld 11 jaar oud. De 15 respondenten met dystonie of spasticiteit hadden een gemiddeld gebruik van 2 dystonie medicijnen. Zeven kinderen hadden ooit cannabis gebruikt (39%). De meest voorkomende bron van informatie over cannabis waren andere ouders. De auteurs schreven dat “de artsen zich ervan bewust moeten zijn dat ouders hun kind met een ernstige, pijnlijke dystonie met cannabis kunnen behandelen. Placebogecontroleerde studies van producten die cannabidiol en 9-tetrahydrocannabinol bevatten zijn nodig voor pediatrische distonie aandoeningen.”

Wilson JL, Gregory A, Wakeman K, Freed A, Rai P, Roberts C, Hayflick SJ, Hogarth P. Cannabis Use in Children With Pantothenate Kinase-Associated Neurodegeneration. J Child Neurol, 11. Dezember 2019:883073819890516.

Science/Human: Cannabis may be helpful in a rare genetic form of neurodegeneration of children

Some children with a rare form of neurodegeneration, associated with dystonia or spasticity profited from treatment with cannabis. Doctors of the Division of Pediatric Neurology of the Oregon Health & Science University in Portland, USA, contacted families of 44 children with so-called pantothenate kinase-associated neurodegeneration and received 18 responses.

Children were a mean of 11 years old. The 15 respondents with dystonia or spasticity were on a median of 2 tone medications. Seven children had ever used cannabis (39%). The most common source of information about cannabis was other parents. Authors wrote that “physicians should be aware that parents may treat their child with severe, painful dystonia with cannabis. Placebo-controlled studies of products containing cannabidiol and 9-tetrahydrocannabinol are needed for pediatric tone disorders.”

Wilson JL, Gregory A, Wakeman K, Freed A, Rai P, Roberts C, Hayflick SJ, Hogarth P. Cannabis Use in Children With Pantothenate Kinase-Associated Neurodegeneration. J Child Neurol, 11. Dezember 2019:883073819890516.

Wissenschaft/Mensch: Cannabis könnte bei einer seltenen genetischen Form der Neurodegeneration bei Kindern hilfreich sein

Einige Kinder mit einer seltenen Form von Neurodegeneration, die mit Dystonie oder Spastizität einhergeht, profitierten von der Behandlung mit Cannabis. Ärzte der Abteilung für pädiatrische Neurologie der Oregon Health & Science University in Portland, USA, kontaktierten Familien mit 44 Kindern mit so genannter Pantothenatkinase-assoziierter Neurodegeneration und erhielten 18 Rückmeldungen.

Die Kinder waren im Durchschnitt 11 Jahre alt. Die 15 Befragten mit Dystonie oder Spastizität nahmen im Median 2-Tonus-Medikamente ein. Sieben Kinder hatten jemals Cannabis konsumiert (39  %). Die häufigste Quelle für Informationen über Cannabis waren andere Eltern. Die Autoren schrieben, dass “Ärzte sich bewusst sein sollten, dass Eltern ihr Kind mit schwerer, schmerzhafter Dystonie mit Cannabis behandeln könnten. Placebo-kontrollierte Studien über Produkte, die Cannabidiol und 9-Tetrahydrocannabinol enthalten, sind für pädiatrische Tonusstörungen erforderlich.“

Wilson JL, Gregory A, Wakeman K, Freed A, Rai P, Roberts C, Hayflick SJ, Hogarth P. Cannabis Use in Children With Pantothenate Kinase-Associated Neurodegeneration. J Child Neurol, 11. Dezember 2019:883073819890516.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook