Uitwendig gebruik CBD verbetert symptomen van een ernstige huidziekte bij kinderen

24 juni 2018

Wetenschap/Mens: Het uitwendig gebruik van CBD verbetert symptomen van een ernstige huidziekte bij kinderen

Drie kinderen met epidermolysis bullosa profiteerde van een behandeling met CBD. De epidermolysis bullosa is een zeldzame huidziekte met blaasjes die moeilijk te behandelen is, omdat de gevoeligheid van de huid en de herhaalde wond genezing jeuk, pijn, beperkte mobiliteit en herhaalde infecties  veroorzaken. Onderzoekers van de faculteit van de Universiteit van Stanford en de Afdeling Dermatologie van de Universiteit van de West Virginia melde het uitwendig gebruik van CBD op een 6-maanden-jonge jongen, een 3-jarig meisje en een 10-jarige jongen.

Alle 3 ervaren “dramatische voordelen”, waaronder minder blaren, een snellere wondgenezing en een verbetering van de pijn door de Cannabidiol-toepassing. Bij een patiënt kon de orale opiaten volledig worden weggelaten.

Bron Chelliah MP, Zinn Z, Khuu P, Teng JMC. Self-initiated use of topical cannabidiol oil for epidermolysis bullosa. Pediatr Dermatol, 22. Mai 2018 [im Druck]

Deutsch

Wissenschaft/Mensch: Die äußerliche Anwendung von CBD verbessert Symptome einer schweren Hauterkrankung bei Kindern

Drei Kinder mit Epidermolysis bullosa profitierten von einer Behandlung mit CBD. Die Epidermolysis bullosa ist eine seltene mit Blasenbildung einhergehende Hauterkrankung, die schwer zu behandeln ist, da die Hautempfindlichkeit und wiederholte Wundheilung Juckreiz, Schmerzen, eingeschränkte Beweglichkeit und wiederholte Entzündungen verursachen. Forscher der medizinischen Fakultät der Stanford Universität und der Klinik für Dermatologie der Universität von West Virginia berichteten über die topische Verwendung von CBD bei einem 6 Monate alten Jungen, einem 3 Jahre alten Mädchen und einem 10 Jahre alten Jungen.

Alle 3 erlebten einen “dramatischen Nutzen“, inklusive einer schnelleren Wundheilung, weniger Blasenbildung und einer Verbesserung der Schmerzen durch die Cannabidiol-Anwendung. Bei einem Patienten konnten orale Opioide vollständig ausgeschlichen werden.

Chelliah MP, Zinn Z, Khuu P, Teng JMC. Self-initiated use of topical cannabidiol oil for epidermolysis bullosa. Pediatr Dermatol, 22. Mai 2018 [im Druck]

English

Science/Human: External use of CBD improves symptoms of severe skin disease in 3 children

Three children with epidermolysis bullosa profited from a treatment with CBD. Epidermolysis bullosa is a rare blistering skin disorder that is challenging to manage because skin fragility and repeated wound healing cause itching, pain, limited mobility, and recurrent infections. Researchers at Stanford University’s School of Medicine and at West Virginia University’s Department of Dermatology reported on the topical use of CBD in a six-month-old boy, a three-year-old girl, and a 10-year-old boy.

All 3 experienced “dramatic benefits” including faster wound healing, less blistering, and amelioration of pain with cannabidiol use. One patient was weaned completely off oral opioids.

 

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany