Rechtbank in Brazilië staat ouders van twee autistische kinderen toe om cannabis te kweken

23 juli 2020

Brazilië: Rechtbank staat ouders van twee autistische kinderen toe cannabis te kweken

Het São Paulo Hof van Beroep staat een gezin toe om cannabis te kweken voor medicinale doeleinden. De beslissing werd genomen naar aanleiding van een verzoek van het São Paulo Public Defense Law Office, waarin werd verwezen naar de medische noodzaak van het product, aangezien bij de tien- en zevenjarige kinderen van het echtpaar een autismespectrumstoornis werd vastgesteld. Uit het medisch rapport bleek dat de kinderen door middel van cannabis een aanzienlijke en langdurige communicatie toonde.

Brasilien: Gericht erlaubt Eltern von zwei autistischen Kindern den Anbau von Cannabis

Das Berufungsgericht von São Paulo erlaubt einer Familie den Anbau von Cannabis für medizinische Zwecke. Die Entscheidung entsprach einem Antrag des Büros des Pflichtverteidigers von São Paulo, das auf den medizinischen Bedarf für das Produkt hinwies, da bei den zehn und sieben Jahre alten Kindern des Paares eine Autismus-Spektrum-Störung diagnostiziert wurde. Der medizinische Bericht wies darauf hin, dass die Kinder mithilfe von Cannabis eine signifikante und anhaltende Kommunikation zeigten.

Brazil: Court allows parents of two autistic children to grow cannabis

The São Paulo Court of Appeals allowed a family to grow cannabis for medicinal purposes. The decision granted a request from the São Paulo Public Defender’s Office, which pointed out the medicinal need for the product since the couple’s ten and seven-year-old children were diagnosed with Autism Spectrum Disorder. The medical report pointed out that the children displayed significant and persistent communication by using cannabis.

Rio Times Online vom 28. Juni 2020

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook