Cannabis met hoog CBD percentage en laag THC percentage behulpzaam bij Autisme

24 november 2019

Wetenschap/Mens: CBD-rijke cannabis kan behulpzaam zijn bij autisme

Cannabis met een hoog CBD en laag-THC (verhouding van 75 tot 1) gehalte, kan volgens een observatiestudie met 15 patiënten nuttig zijn bij de behandeling van autisme. De studie werd uitgevoerd door onderzoekers van de Universiteit van Minas Gerais in Belo Horizonte en de Universiteit van Brasilia, Brazilië. Een groep van 18 autistische patiënten werd opgenomen. Van de 15 patiënten die tot het eind de behandeling uitvoerde (10 non-epileptische en 5 epileptische), vertoonde slechts één patiënt geen verbetering van autistische symptomen.

Vanwege de bijwerkingen stopte drie patiënten het cannabisgebruik voor het einde van de maand. Na zes tot negen maanden van de behandeling, vertoonden de meeste patiënten, waaronder die met epilepsie en mensen zonder epilepsie, enige verbetering in meer dan één van de acht onderzochte symptoom categorieën: aandacht beperking / hyperactiviteit stoornis; Gedragsstoornissen; motorische beperkingen; tekorten Autonomie; tekorten communicatie en sociale interactie; cognitieve tekorten; Slaapstoornissen en aanvallen, met zeer zeldzame en milde bijwerkingen. De grootste verbeteringen zijn gerealiseerd in toevallen, aandacht beperking / hyperactiviteit stoornis, slaapstoornissen, communicatie en tekorten sociale interactie.

Fleury-Teixeira P, Caixeta FV, Ramires da Silva LC, Brasil-Neto JP, Malcher-Lopes R. Auswirkungen von CBD-angereichertem Cannabis sativa Extrakt auf Symptome von Autismus-Spektrumstörungen: Eine Beobachtungsstudie mit 18 Teilnehmern, die sich einer mitfühlenden Anwendung unterziehen. Front Neurol. 2019;10:1145

Science/Human: Cannabis rich in CBD may be helpful in autism

Cannabis with high CBD and low THC (ratio of 75/1) may be helpful in the treatment of autism according to an observational study with 15 patients. The study was conducted by researchers from the University of Minas Gerais in Belo Horizonte and the University of Brasília, Brazil. A group of 18 autistic patients were included. Among the 15 patients who adhered to the treatment (10 non-epileptic and five epileptic) only one patient showed lack of improvement in autistic symptoms.

Due to adverse effects, three patients discontinued cannabis use before 1 month. After 6-9 months of treatment, most patients, including epileptic and non-epileptic, showed some level of improvement in more than one of the eight symptom categories evaluated: Attention Deficit/Hyperactivity Disorder; Behavioural Disorders; Motor Deficits; Autonomy Deficits; Communication and Social Interaction Deficits; Cognitive Deficits; Sleep Disorders and Seizures, with very infrequent and mild adverse effects. The strongest improvements were reported for Seizures, Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, Sleep Disorders, and Communication and Social Interaction Deficits.

Fleury-Teixeira P, Caixeta FV, Ramires da Silva LC, Brasil-Neto JP, Malcher-Lopes R. Auswirkungen von CBD-angereichertem Cannabis sativa Extrakt auf Symptome von Autismus-Spektrumstörungen: Eine Beobachtungsstudie mit 18 Teilnehmern, die sich einer mitfühlenden Anwendung unterziehen. Front Neurol. 2019;10:1145

Wissenschaft/Mensch: CBD-reiches Cannabis kann bei Autismus hilfreich sein

Cannabis mit einem hohem CBD- und niedrigem THC-Gehalt (Verhältnis von 75 zu 1) kann laut einer Beobachtungsstudie mit 15 Patienten bei der Behandlung von Autismus hilfreich sein. Die Studie wurde von Forschern der Universität von Minas Gerais in Belo Horizonte und der Universität von Brasília, Brasilien, durchgeführt. Eine Gruppe von 18 autistischen Patienten wurde eingeschlossen. Von den 15 Patienten, die die Behandlung bis zum Ende durchführten (10 nicht-epileptisch und fünf epileptisch), zeigte nur ein Patient keine Verbesserung der autistischen Symptome.

Aufgrund von Nebenwirkungen stellten drei Patienten den Cannabiskonsum vor Ende eines Monats ein. Nach sechs bis neun Monaten Behandlung zeigten die meisten Patienten, einschließlich derjenigen mit Epilepsie und derer ohne Epilepsie, eine gewisse Verbesserung in mehr als einer der acht untersuchten Symptomkategorien: Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörung; Verhaltensstörungen; motorische Defizite; Autonomiedefizite; Kommunikations- und Sozialinteraktionsdefizite; kognitive Defizite; Schlafstörungen und Anfälle, mit sehr seltenen und leichten Nebenwirkungen. Die stärksten Verbesserungen wurden bei Anfällen, Aufmerksamkeitsdefizit/Hyperaktivitätsstörungen, Schlafstörungen sowie Kommunikations- und Sozialinteraktionsdefiziten erzielt.

Fleury-Teixeira P, Caixeta FV, Ramires da Silva LC, Brasil-Neto JP, Malcher-Lopes R. Auswirkungen von CBD-angereichertem Cannabis sativa Extrakt auf Symptome von Autismus-Spektrumstörungen: Eine Beobachtungsstudie mit 18 Teilnehmern, die sich einer mitfühlenden Anwendung unterziehen. Front Neurol. 2019;10:1145

 

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook: