Cannabisgebruik is geassocieerd met een verminderd risico op het ontwikkelen van HPV-negatieve hoofd- en nekkankers

01 maart 2021

Wetenschap/Mens: Cannabisgebruik is geassocieerd met een verminderd risico op het ontwikkelen van HPV-negatieve hoofd- en nekkankers

Seksueel verworven infectie met het humaan papillomavirus (HPV) is een gevestigde oorzaak van tonsillaire en tongbasiscarcinomen. Een nieuwe studie van 249 nieuw gediagnosticeerde gevallen van plaveiselcelcarcinomen van de mondholte en keelholte (OSCC) toont aan dat cannabisgebruikers een lager risico hadden op het ontwikkelen van HPV-negatieve OSCC-kankers. In de studie van de afdeling Thoracale/Hoofd-Hals Medische Oncologie van het MD Anderson Cancer Center van de Universiteit van Texas in Houston, VS, werden 249 kankerpatiënten vergeleken met 498 controles zonder voorgeschiedenis van kanker. De kankerpatiënten waren ofwel HPV-positief of HPV-negatief.

Het risico op het ontwikkelen van HPV-positieve kanker daalde met het opleidingsniveau van de patiënten. Jaarinkomen, roken van tabak, alcoholgebruik en slechte mondhygiëne werden niet geassocieerd met HPV-positief OSCC. Daarentegen nam het risico op HPV-negatief OSCC toe met een laag jaarinkomen en af met langdurig cannabisgebruik. De auteurs concludeerden dat “langdurig cannabisgebruik beschermend lijkt te zijn voor HPV-negatieve kanker”.

Science/Human: Cannabis use is associated with a reduced risk of developing HPV-negative head and neck cancers

Sexually acquired human papillomavirus (HPV) infection is an established cause of tonsillar and tongue base carcinomas. A new study of 249 newly diagnosed cases of squamous cell carcinoma of the oral cavity and pharynx (OSCC) shows that cannabis users had a lower risk of developing HPV-negative OSCC cancers. The study by the Department of Thoracic/Head and Neck Medical Oncology at the MD Anderson Cancer Center at the University of Texas at Houston, USA, compared 249 cancer patients and 498 controls with no history of cancer. The cancer patients were either HPV-positive or HPV-negative.

The risk of developing HPV-positive cancer decreased with the education level of the patients. Annual income, tobacco smoking, alcohol consumption and poor oral hygiene were not associated with HPV-positive OSCC. In contrast, the risk of HPV-negative OSCC increased with low annual income and decreased with long-term cannabis use. The authors concluded that “long-term marijuana use appears to be protective for HPV-negative cancer.”

Shewale JB, Pickard RKL, Xiao W, Jiang B, Gillison ML. Independent association of marijuana use and poor oral hygiene with HPV-negative but not HPV-positive head and neck squamous cell carcinomas. Cancer, 23. Feb 2021. [in press]

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2020

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

 

Lees ook