De activering van de CB2-receptor veroorzaakt ontstekingsremmende effecten in bepaalde witte bloedcellen bij taaislijmziekte

03 juni 2020

Wetenschap / cellen: De activering van de CB2-receptor veroorzaakt ontstekingsremmende effecten in bepaalde witte bloedcellen bij cystische fibrose

De onderzoekers gebruikte macrofagen, bepaalde witte bloedcellen van cystische fibrosepatiënten, om de effecten van Lenabasum, een synthetische cannabinoïde die de CB2-receptor activeert, na te gaan. De cannabinoïden verminderden de secretie van de pro-inflammatoire cytokines interleukin-8 en tumornecrose-alpha (TNF-alpha). Er was ook een verbetering in fagocytische activiteit. De auteurs concludeerden dat Lenabasum ‘in vitro zou moeten werken op een manier die in vivo ontstekingen vermindert’.

Child Health Research Centre (CHRC), University of Queensland, Brisbane, Australië.

Wissenschaft/Zellen: Die Aktivierung des CB2-Rezeptors verursacht entzündungshemmende Wirkungen bei bestimmten weißen Blutkörperchen aus Mukoviszidose

Die Forscher verwendeten Makrophagen, bestimmte weiße Blutkörperchen, von Mukoviszidose-Patienten, um die Auswirkungen von Lenabasum, einem synthetischen Cannabinoid, das den CB2-Rezeptor aktiviert, zu untersuchen. Die Cannabinoide reduzierten die Sekretion der proinflammatorischen Zytokine Interleukin-8 und Tumornekrose-alpha (TNF-alpha). Es gab auch eine Verbesserung der phagozytischen Aktivität. Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass Lenabasum “in vitro auf eine Weise wirken sollte, die die Entzündung in vivo reduziert”.

Child Health Research Centre (CHRC), Universität von Queensland, Brisbane, Australien.

Science/Cells: Activation of the CB2 receptor causes anti-inflammatory effects in certain white blood cells from cystic fibrosis

 

Researchers used macrophages, certain white blood cells, from patients with cystic fibrosis to investigate the effects of Lenabasum, a synthetic cannabinoid, which activates the CB2 receptor. The cannabinoids reduced the secretion of the pro-inflammatory cytokines interleukin-8 and tumour necrosis-alpha (TNF-alpha). There was also an improvement in phagocytic activity. Authors concluded that Lenabasum should have effects “in vitro in a way that would reduce inflammation in vivo.”

Child Health Research Centre (CHRC), The University of Queensland, Brisbane, Australia.

Tarique AA, et al. J Cyst Fibros. 2020 6. Mai [im Druck]l

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

Lees ook