CBD beschermt de hersenen tegen schade veroorzaakt door gebrek aan zuurstof bij pasgeborenen

01 november 2019

Wetenschap / Dier: CBD beschermt de hersenen tegen schade veroorzaakt door gebrek aan zuurstof bij pasgeborenen

In een studie met ratten, verhinderde de toediening van CBD de effecten van zuurstofgebrek bij pasgeborenen, namelijk de verstoring van myelinisatie van zenuwcellen en verbonden functionele beperkingen .

Health Research Institute Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid, Spanje.

Ceprián M, et al. Front Pharmacol. 2019;10:1131.

Deutsch

Wissenschaft/Tier: CBD bewahrt das Gehirn vor Schäden durch Sauerstoffmangel bei Neugeborenen

In einer Studie mit Ratten verhinderte die Verabreichung von CBD die Folgen von Sauerstoffmangel bei Neugeborenen, nämlich die Störung der Myelinisierung von Nervenzellen und die damit verbundene Funktionsbeeinträchtigung.

Gesundheitsforschungsinstitut Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid, Spanien.

Ceprián M, et al. Front Pharmacol. 2019;10:1131.

English

Science/Animal: CBD prevented the brain from damage due to lack of oxygen in newborns

In a study with rats administration of CBD prevented newborn animals from the consequences of lack of oxygen supply, namely disturbance of myelination of nerve cells and associated functional impairment.

Health Research Institute Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid, Spain.

Ceprián M, et al. Front Pharmacol. 2019;10:1131.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

 

Lees ook