Cannabisextract behulpzaam bij burning mouth syndroom

10 november 2020

Wetenschap / Mens: Cannabis was behulpzaam bij burning mouth syndrome

In een open studie met 17 patiënten die leden aan het verbrandingssyndroom van het tong- en mondslijmvlies, verminderde een cannabisextract de pijn. De studie werd uitgevoerd op de afdeling Orale Geneeskunde van de Universiteit van Turijn, Italië. De proefpersonen werden gedurende 4 weken behandeld met een wietplantenextract gemaakt van gestandaardiseerde wietbloemen (1 g cannabis in 10 g olijfolie).

De proefpersonen vertoonden een statistisch significante verbetering in termen van klinische remissie van orale symptomen in de tijd. Het niveau van angst en depressie veranderde ook statistisch en vertoonde een gunstige verbetering. Er werden geen ernstige reacties beschreven. Geen van de patiënten hoefde de behandeling te stoppen vanwege ongewenste bijwerkingen.

Wissenschaft/Mensch: Cannabis war in einer Pilotstudie beim Zungen- und Mundschleimhautbrennen hilfreich

In einer offenen Studie mit 17 Patienten, die an einem Zungen- und Mundschleimhautbrennen-Syndrom litten, reduzierte ein Cannabisextrakt die Schmerzen. Die Studie wurde an der Abteilung für Oralmedizin der Universität Turin, Italien, durchgeführt. Die Probanden wurden 4 Wochen lang mit einem Cannabispflanzenextrakt behandelt, der aus standardisierten Cannabisblüten hergestellt wurde (1 g Cannabis in 10 g Olivenöl).

Die Versuchspersonen zeigten im Laufe der Zeit eine statistisch signifikante Verbesserung im Hinblick auf eine klinische Remission der oralen Symptome. Auch der Grad der Angst und Depression änderte sich statistisch gesehen und zeigte eine günstige Verbesserung. Es wurden keine ernsthaften Reaktionen beschrieben. Keiner der Patienten musste die Behandlung wegen unerwünschter Nebenwirkungen abbrechen.

Science/Human: Cannabis was helpful in burning mouth syndrome in a pilot study

In an open-label study with 17 patients suffering from burning mouth syndrome a cannabis extract reduced pain. The study was conducted at the Oral Medicine Section of the University of Turin, Italy.

Subjects were treated for 4 weeks with a full cannabis plant extract, which was prepared from standardized cannabis flowers (1 g of cannabis in 10 g of olive oil).

Subjects showed a statistically significant improvement over time in terms of a clinical remission of the oral symptoms. Levels of anxiety and depression also changed statistically, displaying a favourable improvement. No serious reactions were detailed. None of the patients had to stop the treatment due to adverse side effects.

Gambino A, Cabras M, Panagiotakos E, Calvo F, Macciotta A, Cafaro A, Suria M, El Haddad G, Broccoletti R, Arduino PG. Evaluating the Suitability and Potential Efficiency of Cannabis sativa Oil for Patients with Primary Burning Mouth Syndrome: A Prospective, Open-Label, Single-Arm Pilot Study. Pain Med 2020:pnaa318.

Partnerorganisatie van PGMCG

Marian Hutten, voorzitter en oprichtster PGMCG

Genomineerd als Patiënt Ambassadeur van de IACM 2018-2019

Nederlands Patiënt afgevaardigde en vertaler van de IACM
De International Association for Cannabinoid Medicines
CannabisMedOrg
Bonn, Germany

 

Lees ook